Contact met RDW
Wanneer u vragen heeft over de registratie Klantenservice van RDW kunt u bellen op 088 008 74 47, raadplaag dan in eerste instantie de RDW website https://www.rdw.nl/registreren. Kunt u het antwoord niet op de website vinden, raadpleeg dan https://www.rdw.nl/over-rdw/contact dan kunt u kunt bellen naar de Klantenservice van RDW op 088 008 74 47.

Processen goedkeuringen en registratie nieuwe (land)bouwvoertuigen
Fedecom is proactief en samen met relevante stakeholders aan de slag met RDW en het ministerie van IenW om zo spoedig mogelijk de processen van registreren te optimaliseren en het keuren van mobiele machines in te richten.

Voor nieuwe machines met een certificaat van overeenstemming (CvO) wordt het digitaal registreren mogelijk gemaakt. middels een zogenaamde versnelde inschrijving en een webapplicatie van RDW. Voorwaardelijk is dat het bedrijf beschikt over de erkenning bedrijfsvoorraad en de bevoegdheid versnelde inschrijving aanvraagt.

Voor nieuwe mobiele machines wordt een protocol opgesteld om voor deze machines een Nationale typegoedkeuring te kunnen verkrijgen. Deze typegoedkeuring (CvO) is voorwaardelijk om deze machines digitaal, via de versnelde inschrijving, te kunnen registreren.

Het traject keuren en registreren van individuele machines wordt geoptimaliseerd.

Samen met RDW plannen we webinars om u over de voornoemde thema’s te informeren.

Conversie-knelpunten
Op basis van de tot nog toe ingediende registratie-aanvragen constateert RDW relatief veel onvolkomenheden in het VIN nummer. Dit vertraagt het afhandeltraject. RDW zal, op haar website, aanvragers aanvullende informatie verstrekken om het juiste (ingeslagen) nummer te kunnen registreren.

Een voertuig kan niet worden geregistreerd op naam van een maatschap. Het ministerie van IenW onderzoekt of dit alsnog mogelijk kan worden gemaakt.

Nieuwe vragen
1. Kentekenplaat op een getrokken voertuig (40 km/u) voorzien van een verwisselbaar gedragen uitrustingsstuk, bijvoorbeeld mengmesttank en bemester?
Heeft het getrokken voertuig (40 km/u) een eigen (gele) kentekenplaat dan moet het verwisselbaar gedragen uitrustingsstuk zijn voorzien van een witte kentekenplaat met het kentekennummer van het getrokken voertuig. De handhaver (de politie) kan op basis van het kentekennummer (dus niet op basis van de kleur) verifiëren dat de berijder met deze combinatie 40 km/u mag rijden.

2. Modificeren van een nieuwe trekker af fabriek m.b.t. hydrauliek of banden?
De technische specificaties omschreven in het certificaat van overeenstemming (CvO) bepalen welke componenten gemonteerd mogen worden om te blijven voldoen aan het CvO. Raadpleeg bij twijfel de fabrikant en/of importeur.

3. Voor grensverkeer zijn aan voor- en achterzijde kentekenplaten vereist. RDW vertrekt maar één gele kentekenplaat?
Het voorlopig advies van het ministerie van IenW is: monteer op de voorzijde een witte kentekenplaat met het nummer identiek aan de kentekenplaat op de achterzijde. Het ministerie van IenW is overleg met onze buurlanden betreffende acceptatie van één kentekenplaat op de achterzijde of als alternatief een witte kentekenplaat aan de voorzijde.