VA-keur opnieuw gecertificeerd voor ISO 27001

Sinds 2014 is VA-keur gecertificeerd volgens de ISO 27001- norm. Deze norm is specifiek gericht op informatiebeveiliging. VA-keur stelt aan de VA-keurleden digitale systemen met belangrijke data ter beschikking. De veiligheid van de systemen en de data is van groot belang. VA-keur is opnieuw geslaagd en gecertificeerd voor een periode van 3 jaar. 

Afgelopen februari heeft de her certificering plaatsgevonden door een auditor van BSI, de certificerende instelling (CI) die door VA-keur hiervoor is ingeschakeld. Bijzonder is dat VA-keur nu is gecertificeerd volgens de nieuwe versie van de norm (ISO-27001:2022). Hiervoor was eerst een zogenaamde transitieaudit noodzakelijk als bewijs dat de overgang van de oude naar de nieuwe norm goed vormgegeven is. Deze transitieaudit was positief, waarna de her certificering kon plaatsvinden. Het uiteindelijke resultaat is positief.

VA-keur is opnieuw geslaagd en gecertificeerd voor een periode van 3 jaar. VA-keur is het enige landelijke opererende keurmerk voor machineveiligheid die ISO 27001 gecertificeerd is en daar zijn we trots op! Het is een belangrijke uiting van het kwaliteitskeurmerk dat VA-keur is.