Verkeersovertredingen in de landbouw (Land en Bosbouwtrekkers LBT en MMBS) 2022

Fedecom zit in structureel overleg met Cumula, RDW, politie, CVOM en SWOV over veiligheid van landbouwvoertuigen.
Door Royal Haskoning is een brede evaluatie opgezet over de nieuwe wetgeving voor (land)bouw-voertuigen (APK-, kenteken- en registratieplicht).
Daarnaast is binnen deze groep besproken hoe het met de verkeersveiligheid gesteld is aan de hand van het aantal geregistreerde overtredingen.
Hieronder deel ik met u deze statistieken.

Aantal geregistreerde overtredingen 2016-2022
Figuur 1 toont het aantal bekeuringen voor overtredingen van land- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) over de jaren 2016 t/m 2022.

Figuur 1. Aantal overtredingen LBT en MMBS 2016-2022.

Wat voor soort overtredingen?

Tabel 1: Bekeuringen voor LBT en MMBS in 2021 en 2022 naar overtredingscategorie (Bron: CJIB)

Aantal overtredingen per type voertuig

Onderstaande Figuur 2 laat het aantal geregistreerde overtredingen per voertuigcategorie zien. In de geregistreerde overtredingen is onderscheid gemaakt naar LBT en MMBS. Er is verder geen onderscheid gemaakt naar type (land)bouwvoertuigen (met 1 of meerdere aanhangers). Geregistreerde overtredingen zijn voornamelijk door LBT. Dit is ook de grootste categorie (land)bouwvoertuigen.

Tussen 2021 en 2022 is het aantal overtredingen met LBT’s met 1 aanhangwagen en MMBS met 1 aanhangwagen het meest toegenomen. Het aantal overtredingen van MMBS (zonder aanhangwagen) is juist sterk afgenomen.

Figuur 2. Het aantal geregistreerde overtredingen per voertuigcategorie in 2016-2022.