Aantal verkochte tractoren: cijfers december 2020 beschikbaar

De leden van Fedecom registreren maandelijks de verkochte aantallen tractoren in Nederland. Beschikbare gegevens zijn:

– aantallen tractoren landbouw-, smalspoor- en compacttractoren per maand en cumulatief kalenderjaar 2020
– aantallen per tractormerk landbouw-, smalspoor- en compacttractoren per maand en cumulatief kalenderjaar 2019 (deze gegevens mogen op grond van de Mededingingswet pas na 12 maanden worden vrijgegeven).

Aantallen december 2020