Aantal verkochte tractoren: cijfers kwartaal 1, 2 en 3 – 2021 beschikbaar

De leden van Fedecom registreren maandelijks de verkochte aantallen tractoren in Nederland. Beschikbare gegevens zijn:

– aantallen tractoren landbouw-, smalspoor- en compacttractoren kwartaal 1, 2 en 3 kalenderjaar 2021
– aantallen per tractormerk landbouw-, smalspoor- en compacttractoren kwartaal 1, 2 en 3 kalenderjaar 2020 (deze gegevens mogen op grond van de Mededingingswet pas na 12 maanden worden vrijgegeven).

Aantallen kwartaal 1, 2 en 3 2021