Aantal verkochte tractoren: cijfers maart 2022 beschikbaar

De leden van Fedecom registreren maandelijks de verkochte aantallen tractoren in Nederland. Beschikbare gegevens zijn:

– aantallen tractoren landbouw-, smalspoor- en compacttractoren per maand en cumulatief kalenderjaar 2022
– aantallen per tractormerk landbouw-, smalspoor- en compacttractoren per maand en cumulatief kalenderjaar 2021 (deze gegevens mogen op grond van de Mededingingswet pas na 12 maanden worden vrijgegeven).

Aantallen maart 2022