Verlaag uw belasting in 2023 door versneld af te schrijven op bedrijfsmiddelen!

Ondernemers kunnen in 2023 eenmalig tot 50 procent afschrijven op nieuw aangeschafte bedrijfsmiddelen. Door deze versnelde willekeurige afschrijving verlaagt u de belastbare winst en daarmee uw belasting. De regeling geldt alleen voor in 2023 aangeschafte bedrijfsmiddelen. Gebouwen en bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur vallen buiten de regeling, net als bedrijfsmiddelen die u via de MIA/Vamil aanschaft. Elektrische personenauto’s – die dit jaar buiten de MIA/Vamil vallen – kunt u wél versneld willekeurig afschrijven.

Als u in 2023 investeert in een bedrijfsmiddel, kunt u eenmalig tot 50 procent van het investeringsbedrag willekeurig afschrijven. Door dat meteen in 2023 te doen, verlaagt u de belastbare winst en betaalt u dus minder belasting. Het restant moet u in de jaren daarna regulier afschrijven. De verruiming geldt voor zowel de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting.

Alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen

De regeling geldt alleen voor in 2023 aangeschafte bedrijfsmiddelen, en dus niet voor bijvoorbeeld machines die al in gebruik zijn genomen. U moet dus in het kalenderjaar 2023 verplichtingen aangaan voor de aanschaf en het bedrijfsmiddel vervolgens vóór 1 januari 2026 in gebruik nemen.

Elektrische auto’s versneld afschrijven

Een aantal bedrijfsmiddelen is uitgezonderd van de willekeurige afschrijving, zoals gebouwen en bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur aan derden. Wel is er een uitzondering voor personenauto’s met een ‘nulemissie’ zoals een elektrische auto.

MIA/Vamil-bedrijfsmiddelen

Ook bedrijfsmiddelen waarop via een andere regeling – zoals de MIA/Vamil – willekeurig wordt afgeschreven zijn uitgesloten. De MIA/Vamil-regeling biedt u de mogelijkheid om fiscaal voordelig te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Het MIA/Vamil-budget is eveneens verhoogd om het mkb een steuntje in de rug te geven.

Vragen?

Voor mkb-ondernemers die fiscaal aantrekkelijk willen investeren bestaan naast landelijke ook regionale regelingen. Wilt u weten welke regelingen er allemaal zijn en hoe u daar gebruik van kunt maken? Raadpleeg dan uw eigen accountant of een adviseur.