Aansluitend op onze ledenbrief van 24 december jl. reiken wij u onderstaande handvatten betreffende de registratie en kentekenplaatplicht van nieuwe (land)bouwvoertuigen, in gebruik vanaf 1 januari 2021.

Om nieuwe (land)bouwvoertuigen kosten-efficiënt te kunnen registreren zal de RDW de faciliteit versnelde inschrijving ontwikkelen alsook het verkrijgen van een nationale typegoedkeuring voor mobiele machines. Met het ministerie van IenW is eind december een ingroeiperiode van 1 januari tot 1 juli 2021 overeengekomen, waarin nieuwe (land)bouwvoertuigen via twee routes kunnen worden geregistreerd.

1. Fabrikanten, importeurs of dealers bieden hun voertuigen aan bij de RDW ter (keuring), identificatie en registratie.
https://www.rdw.nl/zakelijk/branches/bedrijven/voertuig-keuren/keuringsafspraak-landbouwvoertuig-bouwvoertuig-en-mobiele-machine-maken
Let op: voorwaardelijk voor registratie is een goedkeuringsdocument: zijnde Europese of Nationale typegoedkeurig of individueel goedkeuringscertificaat.

2. Fabrikanten, importeurs of dealers registreren hun voertuigen online, via de werkwijze van de conversie, dus zonder een technische beoordeling/identificatie.
Let op:
a.       het voertuig dient te beschikken over een goedkeuringsdocument: zijnde Europese of Nationale typegoedkeurig of individueel goedkeuringscertificaat;
b.       het voertuig komt meteen op naam van de aanvrager: fabrikant, importeur, dealer of eindgebruiker;
c.       een mobiele machine wordt via deze werkwijze geregistreerd als motorrijtuig met beperkte snelheid;
d.       nadat u de registratie heeft afgerond, krijgt u een bevestigingsmail van RDW. Als RDW uw aanvraag heeft goedgekeurd, sturen zij u het kentekenbewijs binnen 20 werkdagen op. Een werkdag later sturen zij u de tenaamstellingscode die daarbij hoort.

Zie https://www.rdw.nl/registreren voor nadere instructies over de online registratie. U registreert uw voertuig via de knop ‘Voertuig registreren’.

Inloggen
U logt in met DigiD als u een particuliere eigenaar bent, een eenmanszaak of een maatschap heeft.
Staat uw voertuig op naam van uw bedrijf? Log dan in met eHerkenning of uw certificaat. Heeft u geen van beide? Lees dan verder in het artikel eHerkenning of certificaat aanvragen.
https://www.rdw.nl/registreren/mmbs/registreren-van-een-mmbs/eherkenning-of-een-certificaat-aanvragen

Bedrijfsvoorraad
Wilt u uw voertuig(en) in één keer in uw bedrijfsvoorraad laten opnemen? De RDW meldt dat dit op korte termijn mogelijk zal zijn. U kunt tot dat moment wachten met registreren. Registreert u nu een  voertuig, dan kunt u het voertuig nadat de registratie is afgerond alsnog in uw bedrijfsvoorraad laten opnemen.
Let op: bij registratie via de online route komt het voertuig meteen op naam van de aanvrager. Ons algemeen advies is: registreer het voertuig als deze is verkocht!

Meerdere voertuigen tegelijk registreren
Vanaf 25 voertuigen kunt u na 1 april 2021 alle voertuigen in 1 keer opvoeren. U kunt tot dat moment wachten met registreren.

Heeft u vragen, wendt u tot het secretariaat van Fedecom: secretariaat@fedecom.nl