Enquête landbouwverkeer
De wetswijziging (land)bouwvoertuigen op de openbare weg van 1 januari jl. beoogt de verkeersveiligheid te bevorderen alsook toelating op meer (provinciale) wegen. Om dit te kunnen beoordelen voert Royal HaskoningDHV in opdracht van het Ministerie van I&W een enquête uit, welke als nulmeting kan gelden om op termijn te kunnen vaststellen of de doelstellingen worden behaald.

Uw mening wordt geraagd, als bestuurder van een (land)bouwvoertuig of als bestuurder van een ander vervoermiddel (auto, vrachtwagen, motor, bromfiets, speed-pedelec of fiets) via onderstaande enquête. De gegevens worden anoniem verwerkt en het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. Je kunt de vragenlijst invullen tot en met 28 februari 2021.

De vragenlijst vindt u op  https://ctsurvey.crowdtech.com/Beginpage
(Mocht de vragenlijst niet openen, probeer dan een andere browser, bijvoorbeeld Chrome.) 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn over de enquête, dan kun je een e-mail sturen naar Kentekening@rhdhv.com.


Enquête mobiele machines/werktuigen
De Groene Koerspartijen, de Rijksoverheid en TNO vragen om uw medewerking door het invullen van deze anonieme enquête over de samenstelling van het mobiele machinepark in Nederland. Gezien de snelle ontwikkelingen in de wereld van mobiele machines is een compleet en nauwkeurig beeld van het machinepark erg belangrijk voor o.a. brancheverenigingen, machine-eigenaren, leveranciers, onderzoekers en beleidsmakers.

Deze enquête is gericht op 3 zaken:
• De omvang van het machinepark
• De kenmerken van de machines (bijvoorbeeld: vermogen, brandstoftype, leeftijd, enz.)
• De inzet van de machines (bijvoorbeeld: draaiuren en brandstofverbruik)

Wat heeft u er zelf aan om mee te doen?
• Als u de enquête volledig invult, krijgt u op het dashboard informatie terug over de verwachte emissieprestaties van uw machinepark, bijvoorbeeld welke machines waarschijnlijk de hoogste emissies hebben, en hoe de machines scoren t.o.v. een moderne STAGE V machine.
• U maakt in deze enquête een overzicht van belangrijke kenmerken van uw mobiele machines. Dit kan goed van pas komen, bijvoorbeeld bij de inschrijving voor nieuwe projecten. Een deel van de gevraagde informatie komt ook terug in een eventuele kentekenregistratie bij de RDW.
• Er komt een publiek rapport met de belangrijkste resultaten van dit onderzoek. Hiermee krijgt u inzicht in het machinepark in uw sector. U vult de enquête anoniem in en de door u ingevulde gegevens zijn in het publieke rapport niet herleidbaar.
• Een accuraat beeld van het mobiele machinepark in Nederland geeft een goede basis voor beleid.

Korte instructie
Het bestand is te downloaden van de website groene koers: New tab (degroenekoers.nl)
U slaat het Excelbestand op op uw computer. Om het bestand te openen heeft u minimaal Excel 2007 nodig. In het bestand zelf vindt u meer specifieke invulinstructies per onderdeel.
Sla het bestand tijdens het invullen regelmatig op. U kunt het bestand ook afsluiten om op een later moment verder te gaan met invullen.
Als u de vragen zo compleet mogelijk hebt beantwoord, slaat u het bestand nogmaals op. U kunt het bestand vervolgens anoniem uploaden via de volgende link:

https://www.dropbox.com/request/w9O8k46G7QUgbH4705C0

Let op: bij het uploaden wordt weliswaar gevraagd om een naam en emailadres, maar deze worden niet gecontroleerd. U kunt dus gewoon een verzonnen naam en emailadres invullen (bijvoorbeeld “naam”, “email@email.com”). Als u al ingelogd bent met uw eigen Dropbox account, log dan eerst even uit om alsnog anoniem uw bestand te uploaden. Alleen TNO heeft toegang tot de bestanden.

Wij verzoeken u het ingevulde bestand uiterlijk 3 maart 2021 via bovenstaande route in te sturen.

Benodigde tijd
De tijd die nodig is om de enquête in te vullen is erg afhankelijk van de omvang van uw machinepark en welke gegevens van uw machines u al paraat heeft. Als u bijvoorbeeld een machinepark heeft van ca. 20 machines en u moet verschillende gegevens van uw machines nog opzoeken, reken dan op ongeveer 1-2 uur. Wij zijn ons er van bewust dat dit een behoorlijke tijdsinvestering is. Middels het Excel-Dashboard in de Enquête proberen wij u daarom direct nuttige informatie terug te geven zodat we samen ons inzicht in het machinepark in Nederland vergroten.

Achtergrond
Deze enquête is opgezet door TNO in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in nauwe samenwerking met de verschillende brancheverenigingen binnen de sectoren die werken met mobiele machines.