Op 1 juni was de deadline voor het indienen van ideeën in de tweede ronde van Bemest op z’n Best. We weten dat een aantal partijen wel een idee heeft, maar dat om uiteenlopende redenen nog niet heeft ingediend. Daarom hebben we de deadline verschoven van 1 naar 10 juni.

Een idee dat ingediend wordt, hoeft nog niet helemaal compleet of gekwantificeerd te zijn. Op www.verantwoordeveehouderij.nl/nl/bemestopznbest/Programma/Idee-indienen.htm staat een formulier waarmee een idee ingediend kan worden. De indieners krijgen allemaal een persoonlijke intake waarbij het idee samen met iemand van het programma besproken en indien nodig verder uitgeschreven wordt. Pas daarna gaat het idee naar de screening voor een objectieve, anonieme beoordeling.

Voor meer informatie ga naar de website Bemest op z’n Best