Training Partsmanager voor Agri & Tech

Deze vierdaagse praktijktraining is speciaal gericht op jouw rol als partsmanager. In deze training verbind je jouw persoonlijke talenten en ambities tot een effectieve manier van aansturing en voorraadbeheer, waardoor je succesvol wordt in het realiseren van de doelen die je met jouw magazijn wilt bereiken. Na de training ben je in staat op een authentieke, effectieve en toekomstbestendige manier uitvoering te geven aan het vak van partsmanager en aan te sluiten bij en samen te werken met de verschillende mensen in het bedrijf, klanten en leveranciers.

Kijk voor meer informatie en over inschrijven op Aeres Tech.