fedecom

Vreemde tijden

Vanaf de uitbraak van COVID-19 oftewel Corona staat de wereld op zijn kop. En ons dagelijks leven en werken ook. Woorden en begrippen als “intelligente lock-down” of “1,5 meter samenleving” of “het nieuwe normaal”, waren tot 4 maanden geleden volslagen onbekend. Nu weten we dat we de eerste golf corona hebben gehad en dat er een tweede golf in het najaar dreigt. Maar niemand weet of dat ook echt gaat gebeuren. In een aantal delen van de wereld plukt men de wrange vruchten van een versoepeling van voorzorgsmaatregelen of is het meer een kwestie van stomme pech?

Toen de eerste maatregelen in maart werden genomen, konden we als Fedecom ook nog niet vermoeden hoe het de bedrijven van onze leden, de branche en ons als vereniging zou raken. Dat hebben we inmiddels wel gemerkt. Gelukkig gaat de voedselproductie gewoon door, zij het vaak op een heel andere prijsniveau, en dus blijft ook de landbouwproductie zoveel als mogelijk intact. En gelukkig vindt landbouwproductie en het groenbeheer vaak in wat minder dichtbevolkte gebieden plaats waardoor de besmettingsdruk wat lager is. Toch hebben veel van onze ledenbedrijven te maken met een krimp in de verkoop en is de impact op de omzet vaak groot. In onze ledenenquêtes is klip en klaar aangegeven dat COVID-19 niet de hele bedrijfsvoering op de kop zet, veel activiteiten verwacht men te zijner tijd op de gebruikelijke manier weer op te pakken. En 1,5 meter afstand bewaren is in dagelijks leven en vooral werken heel lastig te hanteren. Daar helpt geen handboek of checklist bij; dat moet ieder zich op zijn manier eigen maken. Er is uiteindelijk maar één werkwijze die werkt en dat is als eigenaar, directeur, manager of collega het voorbeeldgedrag tonen: gewoon doen!

De coronacrisis heeft Fedecom hard geraakt. We hebben ons paradepaard, de Vakbeurs AgroTechniek Holland die van 9-12 september was gepland, moeten verplaatsen. De Nederlandse agrarische sector mist daardoor een event dat de aandacht vestigt op nieuwe high tech oplossingen waar burger, consument en overheden op zitten te wachten. Voor Fedecom betekent het een financiële aderlating. Verlies van ca. 1/3 van de inkomsten van de vereniging en verlies aan dekking van kosten die ter voorbereiding al gemaakt moesten worden. Toch zie je ook op zo’n moment de veerkracht die deze branche zo kenmerkt: nieuwe innovatieve wegen inslaan. Wij zijn volop bezig om met een digitaal platform onze leden en vooral de klanten te bedienen. “Alles Wat Boeren Boeit” zal dit najaar als de nieuwe online showroom van agrotechniek te zien en te ervaren zijn.

Enerzijds volstrekt logisch, maar anderzijds ook wel merkwaardig dat een besmettelijke, lastig te bestrijden ziekte nodig is om voor de hand liggende zaken als digitaal thuiswerken, verbinding via videomeetings, afspraken via chats en telefoonverkeer veel effectiever plaats te laten vinden. De effecten van digitaal thuiswerken op tijdverspilling in files, op CO2- en NOx-emissies zijn vele malen groter dan snelheidsbeperkende maatregelen of heffingen/belastingen op fossiele brandstoffen of halvering van de veestapel. De coronacrisis brengt ook een andere kant van onze economie in beeld. We zijn internationaal zo sterk verknoopt in economische netwerken dat de crisis de toevoer van grond- en hulpstoffen van over de hele wereld enorm verstoort en de toegang van goedkope arbeidskrachten sterk belemmert. Dat voelt onze branche ook nadrukkelijk. Minder bouwen op de internationale afhankelijkheid van bedrijven en economie lijkt op z’n minst één van de belangrijke  lessen die we moeten trekken uit deze crisis.

Vreemde tijden, nieuwe dilemma’s die opkomen, maar ook nieuwe perspectieven en nieuwe kansen voor bedrijven. Het motto van Fedecom is meer dan ooit waarheid, vooral in deze vreemde tijd: Het is niet de sterkste, noch de slimste die overleeft; het is degene die zich het best weet aan te passen aan de veranderende omstandigheden! Wij twijfelen er niet aan dat de bedrijven van onze leden deze creativiteit hebben.

Gerard Heerink
directeur Fedecom

heerink@fedecom.nl