SKL

Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL)

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) is een onafhankelijke stichting en gevestigd in Wageningen. De stichting SKL heeft als doelstelling: Het bevorderen van de goede werking van machines en installaties die gebruikt worden in de landbouw en tuinbouw. Zij doet dit door te bevorderen dat er eisen gesteld worden aan de kwaliteit van nieuwe machines en machines die in gebruik zijn.

De bevordering van de goede werking van nieuwe machines bewerkstelligd SKL door actief deel te nemen aan (inter) nationaal normalisatie overleg, een actieve bijdrage te leveren aan de tot stand koming van goede normen, het verspreiden van die kennis bij fabrikanten, dealers,ed. in samenwerking met de brancheorganisatie Fedecom en indien mogelijk door het (laten) uitvoeren van tests van nieuwe typen machines aan de hand van uniforme normen. Lees hier voor meer informatie over SKL