Privacy- en cookieverklaring

Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken op de manier zoals wij in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar onze Privacy- en cookieverklaring Fedecom voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.