Lobby

Als goede belangenbehartiger wil én moet Fedecom daar zijn, waar opinie wordt gevormd en beslissingen vallen. Als overkoepelende branchevereniging voor fabrikanten, importeurs en dealers is Fedecom de spreekbuis van haar grote achterban. Tevens is ze het aanspreekpunt inzake kennis en deskundigheid over de mechanisatiesector.

Partners

In nauw overleg met de leden, maar ook met andere partijen wil Fedecom het beste resultaat behalen. Denk aan nationale en Europese politiek, Europese samenwerkingsverbanden, collega-brancheorganisaties, maar ook relaties als banken, onderwijs, accountants, milieu- en keurmerkinstellingen.

Dossiers

Actuele dossiers die vragen om aandacht zijn bijvoorbeeld veilig (land)bouwverkeer, opleiding, aanbesteding, innovatie en duurzaamheid. Een individueel lid is niet in staat op eigen kracht het belang van een dossier aan te kaarten en structureel onder de aandacht te brengen. De organisatiekracht, netwerken, kennis en ervaring stelt Fedecom hiertoe in staat.