Toelatingscriteria

Fedecom kent gewone leden en buitengewone leden. Zij hebben binnen Fedecom dezelfde rechten en plichten.

Gewone leden:

Gewone leden van Fedecom zijn lid van de Koninklijke Metaalunie en voldoen aan de volgende criteria:

Bedrijfsactiviteit:

Fabrikanten, wederverkopers, verhuurders van één of meerdere merk(en), onderhouds- en reparatiebedrijven van machines, installaties en/of bedrijfsuitrustingen ten behoeve van de landbouw,(glas)tuinbouw, aanleg en beheer van de groene, openbare ruimte, industrie, intern transport, bouw en infra.

Soort (rechts)persoon en werkgebied

In het handelsregister van de kamer van Koophandel (KvK) ingeschreven Vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, rechtspersonen en meerderjarige natuurlijke personen (eenmanszaak), die in Nederland zijn gevestigd of beschikken over een op de Nederlandse markt gerichte eigen handels-, verkooporganisatie.

Soorten producten

Land- en tuinbouwwerktuigen, tuin- en parkmachines, land- en tuinbouwtrekkers, mobiele werktuigen voor industrie, intern transport, bouw en infra en installaties en bedrijfsuitrustingen, alsmede software, onderdelen en componenten die er betrekking op hebben.

Buitengewone leden

Als buitengewoon lid kunnen worden toegelaten zijn die niet voldoen aan de toelatingscriteria van gewone leden, maar wel actief zijn met hun producten/diensten in de landbouw, (glas)tuinbouw, aanleg en beheer van de groene-, openbare ruimte, industrie, intern transport, bouw en/of infra en waarvan het lidmaatschap in het belang van de vereniging wordt geacht.

Afdelingen

Het bestuur deelt de leden in een afdeling op basis van de activiteiten die zijn ingevuld op het aanvraagformulier. Het lid kan bij de aanvraag zijn voorkeur voor een afdeling aangeven. Het lid wordt in ieder geval ingedeeld in één hoofdafdeling op basis van zijn hoofdactiviteit. Daarnaast kan het lid ook op verzoek ingedeeld worden in één of meerdere andere afdeling(en). Deze worden aangemerkt als nevenafdelingen.

Toelating lidmaatschap

Het bestuur bepaalt of een bedrijf toegelaten kan worden tot het lidmaatschap van Fedecom.

Bij de beoordeling of het bedrijf in aanmerking komt voor het Fedecom lidmaatschap toetst het bestuur of het bedrijf voldoet aan de volgende criteria:

 • Actief zijn in de branche:
  • Productie/constructie machines en/of technische hulpmiddelen
  • Of: Handel (import, export, wederverkoop) van machines en/of technische hulpmiddelen
  • Of: Service, onderhoud, reparatie, advies, verhuur van machines en/of technische hulpmiddelen
 • Het bedrijf heeft een vaste kantoor- of werkplaatslocatie
 • Er is naast de ondernemer nog minstens 1 medewerker (1fte) in dienst
 • Er is sprake van minimaal 1 jaar bedrijfsvoering
 • De jaarcijfers zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of er kan een accountantsverklaring worden overgelegd
 • Dealerbedrijven zijn officieel dealer van tenminste 1 merk, wat kan worden aangetoond door middel van de overeenkomst met de betreffende importeur/fabrikant

Indien het bedrijf voldoet aan alle criteria wordt het zondermeer als lid tot Fedecom toegelaten. Indien aan 1 of 2 van de voorwaarden niet wordt voldaan, vraagt het bestuur voorafgaand aan het Fedecom lidmaatschap advies aan het bestuur van de hoofdafdeling waarin het bedrijf ingedeeld wordt. Als aan 3 of meer criteria niet wordt voldaan wordt de aanvraag afgewezen.