Veehouderijtechniek

Fedecom leden in de Veehouderijtechniek zijn fabrikant, importeur of dealer van producten en/of systemen voor huisvesting, klimaatregeling, voeren, melken, koelen, mestverwerking, mestopslag en managementsystemen voor melkvee, pluimvee en de varkenshouderij.

Veehouders staan onveranderd voor een grote uitdaging om concurrerend te kunnen produceren voor een markt met snelle prijsveranderingen en een hoog handelsvolume. Veehouders zijn innovatief en kritisch. Zij eisen probleemoplossend vermogen en aantoonbaar toegevoegde waarde van hun leveranciers van techniek en technologie. Trends en ontwikkelingen sturen de sector in het kiezen van de juiste (bedrijfs)strategie. Door het bundelen van deskundigheid en ervaring van alle schakels in de keten worden innovaties in producten en processen bevorderd.

De speerpunten zijn:

  • Fedecom streeft naar samenwerking met ketenpartners (bijv. in de zuivelketen), waarbij initiatieven worden genomen om de keten meer duurzaam in te richten.
  • Concreet invullen van het thema duurzaamheid (mineralenkringloop, stikstof- en fosfaatmaatregelen en energie).
  • Internationale ontwikkeling en afzet bevorderen.
  • Bevorderen kwaliteit en veiligheid: o.a. via de Stichting KOM.
  • In werkgroepen de thema’s Veilig werken in stal en omgeving, Servicecontracten verder uitdiepen.
  • Voldoende instroom van goed personeel, waaronder verder ontwikkelen van het keuzedeel en cursus ‘Installatie, service en onderhoud aan melkwinningsinstallaties’.

Nederland is in de (melk)veehouderij een land dat voorop loopt in de technische ontwikkelingen. Fedecom wil deze positie en ontwikkeling in het belang van de Nederlandse veehouders en gerelateerde agribusiness verder helpen uitbouwen.

Bestuur afdeling Veehouderijtechniek
Joris van Dijck (voorzitter)Lely Nederland
Jan StreeflandBouMatic
Melanie MurkFarmTrace
Eric van den HengelStichting I-Vee
Yeb-Jan Ypma

Dirk Lokhorst
Melktechniek Noord Holland

GEA