Contributieregeling

De jaarlijkse contributie voor leden bestaat uit:

 • Een vaste basiscontributie van € 534,24 per lid:
 • Een variabele contributie naar rato van het aantal medewerkers (voor 2024 geldt een tarief van € 15,55 per medewerker in dienst; tot een maximum van 200 medewerkers (inclusief ondernemer), hetgeen overeenkomt met een maximum van € 3.110,-)
 • Een variabele contributie naar rato van de bruto-omzet (voor 2024 geldt een tarief van € 7,76 voor elke bruto-omzet van € 200.000,-; tot een maximum van € 40 mln., hetgeen overeenkomt met een maximum van € 1.552,-)
 • Het lidmaatschap is verbonden aan het lidmaatschap (en de activiteiten) van één van de vijf afdelingen van Fedecom:
  1. Landbouwtechniek (trekkers, werktuigen, oogstmachines voor de akkerbouw en veehouderij)
  2. Veehouderijtechniek (melkwinningstechniek en stalsystemen)
  3. Tuinbouwtechniek (techniek voor glastuinbouw, vollegrondstuinbouw, boomteelt en fruitteelt)
  4. Groentechniek (machines voor groenbeheer, park, golf- en recreatieterreinen en infrastructurele werken)
  5. Industrie & Intern Transport (heftrucks en intern transportsystemen)

Naar keuze kan ook worden deelgenomen aan activiteiten van één of meerdere extra afdelingen. Het lidmaatschap van elke extra afdeling kost aanvullend € 459,75.

 • Indien er in de bedrijfsstructuur meerdere vestigingen of werkmaatschappijen lid zijn van Fedecom, dan kunnen die voor de contributieberekening gezamenlijk als één lid worden behandeld. De bedrijven dienen dan één van de werkmaatschappijen als hoofdlid aan te wijzen. De andere werkmaatschappijen zijn dan concernlid. Het aantal medewerkers en bruto-omzet van het concernlid dient wel meegerekend te worden in het totaal van het hoofdlid.
 • Voor nieuw toetredende leden geldt een eenmalige entreevergoeding van € 473,45 vanwege het kunnen participeren in het opgebouwde vermogen van Fedecom.