Missie en visie

Vereniging

De vereniging Fedecom, opgericht op 1 juli 2013 bestaat uit bijna duizend leden. Lid zijn alle ca. 250 leden van voorheen Federatie Agrotechniek (waaronder fabrikanten en importeurs) en ca. 700 leden van Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven (dealers). Ongeveer 10.000 medewerkers zijn werkzaam bij deze bedrijven.


Doel van Fedecom

Fedecom wil een “Motor van vooruitgang” voor leden zijn.

Missie

 • Leden duurzaam vooruit helpen zodat hun bedrijf een goede toekomst heeft
 • Leden met vragen vooruit helpen
 • Helpen met verbetering randvoorwaarden zoals lobby, regelgeving van machines
 • Eenvoudig en betaalbaar houden van registratie landbouwvoertuigen
 • Leden helpen op diensten zoals borgen van arbeidsveiligheid van machines met eigen keuring Vakeur
 • Helpen bij voorzien van voldoende gekwalificeerd personeel en goede opleidingen bieden
 • Organisatie van vakbeurzen voor fabrikanten en dealerbedrijven en platform bieden om in contact te komen met afnemers en gebruikers

Visie

 • Lobby terrein branches verder helpen met CO2, stikstof, gewasbeschermingsmiddelen
 • Vergroten instroom nieuw jong talent
 • Groei van arbeids- en verkeersveiligheid van landbouwmachines
 • Professionaliseren van het netwerk, netwerk bieden met beurzen