Missie en visie

Doel van Fedecom

Fedecom wil een “Motor van vooruitgang” voor leden zijn.

Missie

 • Leden duurzaam vooruit helpen zodat hun bedrijf een goede toekomst heeft
 • Leden met vragen vooruit helpen
 • Helpen met verbetering randvoorwaarden zoals lobby, regelgeving van machines
 • Eenvoudig en betaalbaar houden van registratie landbouwvoertuigen
 • Leden helpen op diensten zoals borgen van arbeidsveiligheid van machines met eigen keuring Vakeur
 • Helpen bij voorzien van voldoende gekwalificeerd personeel en goede opleidingen bieden
 • Organisatie van vakbeurzen voor fabrikanten en dealerbedrijven en platform bieden om in contact te komen met afnemers en gebruikers

Visie

 • Lobby terrein branches verder helpen met CO2, stikstof, gewasbeschermingsmiddelen
 • Vergroten instroom nieuw jong talent
 • Groei van arbeids- en verkeersveiligheid van landbouwmachines
 • Professionaliseren van het netwerk, netwerk bieden met beurzen