Informatie

Activiteiten en diensten van Fedecom

Hulpmiddelen voor algemene bedrijfsvoering

 • Fedecom Leveringsvoorwaarden (Nederlands, Engels, Duits en Frans)
 • Fedecom Verhuurdersovereenkomst (Nederlands)
 • Fedecom orderblokken (op naam)
 • Fedecom Gebruikersverklaring

Informatie

 • Website Fedecom
 • Maandelijkse digitale Fedecom Nieuwsbrief
 • Wekelijkse digitale afdelingsspecifieke nieuwsservice
 • Fedecom Kwartaal Barometer
 • Fedecom marktstatistieken (alleen voor deelnemende importeurs en fabrikanten)
 • Dealertevredenheidsonderzoek (Nederland en Europa)
 • MechaBulletin (10x per jaar)
 • Fedecom Magazine (1x per kwartaal)
 • Regelmatig interessante webinars over een actueel onderwerp

Dienstverlening

Gecertificeerd keurmerk voor machineveiligheid => VA-keur, begeleiding en coördinatie van keuringen van machines en certificering van bedrijven; separate financiële bijdrage en voldoen aan gestelde voorwaarden: www.va-keur.nl

Opleidingen/kwaliteit arbeid

Leergang Ambitieus Ondernemen, voor managers, directeur-eigenaren van

 • Leergang Ambitieus Ondernemen, voor managers, directeur-eigenaren van bedrijven of werkmaatschappijen.
 • Leergang Werkplaatschef; een ontwikkelingsprogramma op vijf aandachtsgebieden. De werkplaatschef als: Persoon, Leidinggevende, Aanspreekpunt voor de klant, Collega van verkoop en Ondernemer/eindverantwoordelijke.
 • Deelname in onderwijsplatform TIM: www.techinmotion.nl
 • Stimuleren en promoten vakmanschap door ondersteunen landelijke beroepenwedstrijd.

Promotie/marketing

Verzekeringen

 • Zakelijke verzekeringen: mechanisatiepolis via Mevas (verzekering garageactiviteiten)

Belangenbehartiging/lobby

 • Lobby-thema’s: kentekenen/rijbewijs/ APK, NEN-normen en -standaarden, onderhoudscontracten, data-uitwisseling, financiering, investeringsklimaat, innovatie
 • Aansluiting CEMA, Europese koepelorganisatie van fabrikanten-organisaties landbouwmachines www.cema-agri.org
 • Aansluiting CLIMMAR, overkoepelende Europese organisatie van dealerorganisaties www.climmar.com
 • Aansluiting EGFM, overkoepelende organisatie van fabrikanten voor tuin, park en groen
 • Participeren in Agro&Food Technology Platform, samenwerking met FME branche-organisaties in levensmiddelenindustrie en internationale handel