Bestuur

Transparant, korte lijnen en duidelijke verantwoordelijkheden met ruimte voor overkoepelende activiteiten en inbreng vanuit de verschillende professies. Op basis daarvan is de organisatie van Fedecom ingericht. Met als doel een belangenorganisatie voor de 5 branches uit de mechanisatiesector te kunnen zijn.

Het bestuur van Fedecom bestaat uit de voorzitters van de Fedecom afdelingen. Een onafhankelijk voorzitter is tevens voorzitter van de Ledenraad. Samen met de afdelingen stelt het bestuur de beleids- en lobbyagenda op. Na goedkeuring door de Ledenraad wordt deze uitgevoerd. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Ledenraad en organiseert eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering. Het bestuur vergadert iedere maand in Nieuwegein.

Bestuur Fedecom

Menko Boersma (voorzitter)

GroeNoord

Hans Quint

Abemec

Gerko Roekevisch

Almat

Joris van Dijck

Lely Nederland

Anton de Jong

Husqvarna Benelux