Groentechniek

Fedecom leden in de Groentechniek leveren machines, installaties, bedrijfsuitrustingen, componenten en software voor aanleg en onderhoud van particulier en openbaar groen. Professionele groenbeheerders zijn o.a. overheden, bos- en natuureigenaren, aannemers, sportclubs, recreatieondernemers en hoveniers. De afdeling Groentechniek van Fedecom is belangenbehartiger van én een klankbord voor haar leden; informeren en adviseren over marktontwikkelingen en trends. Speerpunten zijn veiligheid, arbo en verkeer, vakbeurs Groentechniek Holland, opleiden/trainen en het optimaliseren van de gehele supplychain fabrikant-importeur-dealer.

De leden herkennen de groeiende waardering voor een groene en gezonde leefomgeving, inclusief de bijdrage hierin van innovatieve accutechnologie. Kennisoverdracht en partnership zijn de drijfveren zodat de gebruikers de technologie optimaal inzetten. De afdeling Groentechniek voert regie over het netwerk in praktijk, innovatie, beleid/politiek, relaties en media.

Bestuur afdeling Groentechniek
Roon Hylkema (voorzitter)Jean Heybroek
Ard van Bergen (vice-voorzitter)Van Bergen Tuin/ en Parkmachines
Willem HellingaDEM
Ivo de SchepperAndreas Stihl
Reinier HulstHulst de Krim
Bert HavemanM.T.H.
Jan HofstedeHofstede Timmerman