Veiligheidskeuring

Fedecom vindt een deugdelijke controle op de veiligheid en kwaliteitsborging van materieel en arbeidsmiddelen van belang. Het kan de kans op gevaarlijke situaties en ongevallen beperken. Mede daarom schrijft de wet een controle op arbeidsmiddelen en spuitmachines voor.

VAkeur

Is een periodieke veiligheidskeuring voor machines en materiaal. Jaarlijks vinden tegen de 200.000 keuringen door erkende VA-keur bedrijven plaats en dit aantal is groeiende. Volgens de Arbo-wet is het verplicht medewerkers te voorzien van deugdelijke en veilige arbeidsmiddelen, die periodiek gekeurd zijn. Niet keuren is beboetbaar. Ook kunnen verzekeringsmaatschappijen het ontbreken van een veiligheidskeuring aangrijpen om een aansprakelijkheid af te wijzen. Medewerkers moeten volgens de Arbo-wet met veilig apparatuur werken. Fedecom voorziet hierin met de veiligheidskeuring: VA-keur. Met deze keuring worden alle belangrijke onderdelen van de trekker of het arbeidsmiddel gekeurd. Zowel op het vlak van persoonlijke veiligheid als verkeersveiligheid. Voor meer informatie over keuringen ga naar de site van VA-keur.