Duurzaamheid

Inzetbaarheid medewerkers verbeteren door leren en ontwikkelen

SLIM is een samenwerkingsproject van FEDECOM en een aantal bedrijven in de branche en richt zich op het stimuleren van leren en ontwikkelen in en tussen bedrijven.

Een van de belangrijkste vraagstukken die op de ondernemers die de achterban vormen van Fedecom afkomen is de vraag: ‘Hoe zorgen we dat medewerkers, jong en oud, hun werkzame leven inzetbaar en productief blijven?’.

Doel is leren en ontwikkelen

Binnen de agro, groenbeheer en bedrijfslogistiek wordt er hard gewerkt en de vraag is hoe er nog slimmer gewerkt kan worden. Het is van cruciaal belang dat leren en ontwikkelen meer gestimuleerd worden, dat werkenden meer uitgedaagd worden om zichzelf te ontwikkelen en dat er meer aandacht is voor het toepassen van nieuwe technologieën, zodat er meer wendbaar vakmanschap ontstaat. Bestaande medewerkers in de branche moeten zich meer bewust zijn en geactiveerd worden om eigen regie te nemen op leren en ontwikkelen. De bedrijven in de branche moet het doen met nieuw jong talent en de mensen die zij nu heeft. Kennis moet worden behouden en versterkt. En kennis moet beter overgedragen worden op (nieuw) personeel. Leren en ontwikkelen speelt een cruciale rol om de branche vitaal te houden.

De SLIM subsidie biedt Fedecom en de bedrijven in de branche de kans om verdere stappen te zetten op het gebied van leren en ontwikkelen. Het project is gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen voor leveranciers (fabrikanten, importeurs en dealers) t.b.v. agro, groenbeheer en bedrijfslogistiek. Middels kennisdeling kan het mkb leren van de ervaringen van grootbedrijven en snel en effectief aan de slag. Het project brengt op deze manier bedrijven samen om aan een gezonde toekomst van de leveranciers (fabrikanten, importeurs en dealers) t.b.v. agro, groenbeheer en bedrijfslogistiek te werken.

Activiteiten

De SLIM subsidie voor het stimuleren van leercultuur binnen organisaties biedt Fedecom de kans om bedrijven verder op weg te helpen. Om dit te bereiken worden verschillende activiteiten uitgevoerd, namelijk:

 • Een doorlichting van de onderneming uitmondend in een ontwikkelplan, gericht op het inzichtelijk maken van de behoefte omtrent leren en ontwikkelen in het bedrijf (activiteit a).
 • Medewerkers krijgen persoonlijk loopbaan- of ontwikkeladvies via individuele gesprekken (activiteit b);
 • De bedrijven worden begeleid (activiteit c) bij het ontwikkelen en invoeren van een methode die medewerkers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding te blijven ontwikkelen. Dit wordt binnen bedrijven bereikt op drie niveaus:
  • In het bedrijf worden interventies ingezet om een leercultuur te bereiken waarin medewerkers elkaar stimuleren om te blijven leren (facilitator).
  • De leidinggevende bouwt vertrouwen met de medewerker en versterkt de coachende rol op leren en ontwikkelen.
  • De medewerker wordt gestimuleerd om te leren (bewustwording vergroten en activering van eigen regie). Middels nieuwe methoden worden zij uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen.

Door de betrokkenheid van de verschillende bedrijven wordt kennis uitgewisseld en van elkaar geleerd.

De methode is gebaseerd op het kader van de ‘Werkkamer Eigen Regie’ van de 20 samenwerkende O&O fondsen. Het gaat ervan uit dat medewerkers pas echt in actie komen om te leren en zich blijven ontwikkelen als zij intrinsiek gemotiveerd zijn (sense of urgency voelen), er vertrouwen is tussen de leidinggevende en de medewerker en als de het bedrijf als facilitator hierin de juiste interventies aanbiedt.

Beoogde Resultaten

De resultaten van dit project zijn:

 • Een verandering in de cultuur van de deelnemende bedrijven, die de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en beroepshouding (blijvend) stimuleert;
 • De bewustwording van medewerkers binnen de bedrijven op leren en ontwikkelen is vergroot;
 • Bij minimaal 25 bedrijven heeft een doorlichting plaatsgevonden die de ondernemer richting naar de toekomst geeft om het leren en ontwikkelen binnen het bedrijf te stimuleren;
 • Een aantal medewerkers krijgen een individueel ontwikkelplan inclusief verschillende individuele ontwikkelgesprekken aangeboden
 • Er zijn innovatieve methoden ontwikkeld die medewerkers stimuleert om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot:
  • 300 medewerkers die geactiveerd worden om zelf regie te nemen over hun eigen ontwikkeling. Ze worden begeleid en krijgen handvatten om in actie te komen.
  • 30 leidinggevenden die in staat zijn om goede, kwalitatieve, gesprekken te voeren met medewerkers over leren en zij kunnen hun medewerkers stimuleren om zich te blijven ontwikkelen.

Dit samen leidt tot een verbetering van de structurele leercultuur binnen de branche en binnen de deelnemende bedrijven.

Aanmelden

Voor de bedrijfsdoorlichting in het project is er nog volop ruimte in de SLIM-subsidie ruimte. De bedrijfsdoorlichting is een eenvoudige quick scan die u zelf op uw bedrijf kunt uitvoeren en die haarfijn in beeld brengt waar uw kansen, bedreigingen en sterke en zwakke punten zitten. Als u interesse hebt, moet u zich wel snel aanmelden. Dit kan met een eenvoudig mailtje aan secretariaat@fedecom.nl of bel 030-6049111. De kosten van een Quick Scan worden voor 70% gesubsidieerd; inclusief analyse, rapportage en coachingsgesprek kost een Quick Scan per saldo €280.