Landbouwtechniek

Leden uit de landbouwtechniek leveren machines, installaties, bedrijfsuitrustingen, componenten en software. Zij faciliteren de teelt, oogst, verwerking en opslag van voedergewassen en open teeltgewassen. De afdeling Landbouwtechniek van Fedecom is belangenbehartiger van én een klankbord voor haar leden; informeren en adviseren over marktontwikkelingen en trends in landbouw en samenleving.

Speerpunten zijn veiligheid – Arbo en verkeer – , de vakbeurs AgroTechniekHolland, vakopleidingen, trainingen, voldoende stageplaatsen en het optimaliseren van de gehele supplychain fabrikant-importeur-dealer. De leden zijn trots op de innovatieve en onderscheidende technologie die zij op de markt brengen. Veelal maatwerk, zowel qua aanbod als service en onderhoud. Kennisoverdracht en partnership zijn de drijfveren zodat de gebruikers de technologische mogelijkheden optimaal kunnen inzetten voor hun bedrijfsvoering. De afdeling Landbouwtechniek voert de regie over het netwerk in praktijk, innovatie, beleid/politiek, relaties en media.

Bestuur afdeling Landbouwtechniek
Hans Quint (voorzitter)Abemec
Jacob BoederLMB Jabotech
Walter RuiterkampKverneland Group Benelux
Hans HelmsBohnenkamp Benelux
Joost KlokJ.A.C. Klok Beheer