Afdelingen

De vijf afdelingen van Fedecom worden vertegenwoordigd door een afdelingsvoorzitter. Deze voorzitters zijn tevens bestuurslid van Fedecom. Het afdelingsbestuur vergadert vier keer per jaar. Enkele speerpunten zijn kennis, beleid- en uitvoeringsvraagstukken.