Categorie C

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) gepubliceerd

De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) is 24 maart 2022 gepubliceerd in de Staatcourant: Staatscourant 2022, 7864 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) De website van RVO over de regeling is eveneens de lucht ingegaan: Subsidieregeling Schoon en Emissieloos bouwmaterieel (SSEB) | RVO.nl | Rijksdienst 9 Mei 2022 gaat...