Gewasbescherming

Professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw weer verboden

Uitspraak Hoge Raad
Op 8 juli jongstleden heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan waarbij het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 24 november 2020 is vernietigd.
Het geding is verwezen naar het Gerechtshof van Amsterdam voor verdere behandeling en beslissing.

Betekenis van de uitspraak
Met de vernietiging van het arrest is het gebruiksverbod voor professionals buiten de land- en tuinbouw niet meer onverbindend en is het verbod met onmiddellijke ingang weer volledig van kracht.

Bron: brief regering
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2022D31247&id=2022Z15085

Voor meer informatie over gewasbescherming kunt u kijken op onderstaande websites:

Groen Kennisnet

WUR