Betreft: Nieuw netwerk; autonome voertuigen, data, ICT, vision en sensortechnologie.

De brancheorganisatie Fedecom kent 4 afdelingen: Landbouwtechniek, Groentechniek, Veehouderijtechniek, industrie en intern transport. Alle trekker importeurs, landbouwmachine fabrikanten en landbouwmechanisatie bedrijven zijn via Fedecom verenigd.

Fedecom wil zoals het op onze website staat “een motor van vooruitgang” zijn voor onze leden.

Over alle afdelingen heen worden stappen gezet in technologische ontwikkelingen en vinden enorme innovaties plaats op het gebied van autonome voertuigen en dataontwikkeling. Kenmerkend is dat deze ontwikkeling ingezet wordt, door zgn. “startups” en niet altijd door het traditionele Fedecom lid bedrijf.

Tijdens gesprekken met bedrijven die hier mee bezig zijn, blijkt dat er een enorme behoefte is aan een netwerk van bedrijven die zich in deze markt bewegen. De kennis behoefte is divers, maar samenvattend komt het hierop neer:

  • Wet- en regelgeving rondom autonome voertuigen
  • Verzekering/veiligheid.
  • Hoe kom ik aan investeerders en of subsidie
  • Hoe zet ik de volgende stap> naar productie>marketing>service>verkoop.

Vanuit ons netwerk hebben we inmiddels een 70-tal bedrijven in de Agri en Food sector in beeld die hier mee bezig zijn.

Concreet, (startups) bedrijven die zich richten op:

  • Autonome robots in de agricultuur. 
  • Drones.
  • Data en ICT-oplossingen.
  • Vision en sensortechnologie.

Deze bedrijven en de leden van Fedecom die in dit netwerk vallen, willen wij graag uitnodigen voor een netwerk meeting op 19 oktober van 14 tot 18 uur bij Koninklijke Metaal Unie in Nieuwegein.

AANMELDEN