Betreft: Ledenjaarvergadering afdeling Industrie en Intern Transport bij Bredenoord te Apeldoorn

Op 26 september jl. mochten we onze ledenjaarvergadering van de afdeling Industrie en Intern Transport houden bij Bredenoord, een dag met mooie sprekers rondom het thema “energie transitie nu en in de toekomst” , waarna een zeer interessante rondleiding door het bedrijf volgde.