7000 Spuitmachines in 2023 SKL gekeurd

In 2023 zijn bijna 7000 spuitmachines door 153 erkende SKL keuringsbedrijven in Nederland gekeurd. Het betrof onder meer 3.900 veldspuiten, 670 boomgaard- en laanboomteeltspuiten, 1.400 spuitinstallaties in de glastuinbouw en andere categorieën zoals onkruid- en rijenspuiten, LVM/fog machines, granulaatstrooiers en overige machines.
Onderzoek wees uit dat bijna 60% van de gekeurde machines reparaties nodig had, voornamelijk vanwege versleten spuitdoppen, lekkages en andere tekortkomingen. Opmerkelijk was de goedkeuring van 400 nieuwe machines voor export naar andere EU-landen met een SKL-keuring.
De SKL benadrukt het belang van periodieke keuringen voor een veilige en efficiënte toediening van gewasbeschermingsmiddelen. 

Klik hier voor het persbericht aantal SKL keuringen 2023