Buitenlandse student mobiele werktuigen in uw bedrijf

Graag geven we u via Fedecom website informatie over de redenen waarom u een buitenlandse student mobiele werktuigen voor een paar weken in uw bedrijf zou willen uitnodigen.  Als u dat aanspreekt leest u hieronder meer over ‘hoe het werkt’ en hoe u in contact komt met de juiste persoon en/of organisatie.

Waarom is de buitenlandse stagiair interessant voor een onderneming?

Het begeleiden van een buitenlandse student mobiele werktuigen in uw bedrijf kan voordelig voor u uitpakken:

 1. Extra productiecapaciteit. Ervaringen leren ons dat deze studenten heel goed in staat zijn om (semi-zelfstandig) taken uit te voeren van een zeer goede kwaliteit. Typische taken zijn: onderhoud, reparatie, diagnose en modificatie van alle systemen van mobiele werktuigen.
 2. Kans op een nieuwe, goed opgeleide medewerker. Sommige studenten voelen zich zo thuis in Nederland dat ze na het afronden van hun opleiding terug willen komen.
 3. Mogelijkheid connecties op te bouwen met internationale onderwijsorganisaties voor mobiele werktuigen. U creëert kansen om gespecialiseerd praktijkonderwijs te delen en studenten en personeel uit te wisselen met andere landen.
 4. U levert een bijdrage aan ‘vakmanschap mobiele werktuigen’ in Europa door studenten de kans te geven hun vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen.

Hoe werkt het buitenlandse/Europese stagesysteem?

Als onderdeel van hun beroepsopleiding moeten buitenlandse studenten mobiele werktuigen 25 – 50% van hun 4-jarige opleiding stage lopen in een praktijkwerkplaats. In de praktijk betekent dit dat zij normaal gesproken één tot twee periodes van 10 weken per schooljaar in regionale- of buitenlandse werkplaatsen doorbrengen om praktijkervaring op te doen. Passende taken voor hen zijn (afhankelijk van hun opleidingsniveau): onderhoud, reparatie, diagnose en modificatie aan alle systemen van mobiele werktuigen. De school zal hen hiervoor ook opdrachten geven.

Het blijkt keer op keer dat deze gemotiveerde studenten voldoende opgeleid zijn om deze taken nagenoeg zelfstandig uit te voeren. De kwaliteit van het geleverde werk is in de regel zeer goed. De studenten worden, als ze in Nederland zijn – uiteraard – ook begeleid door hun eigen docenten (meestal via online communicatie zoals e-mail of videocalls).

Om de ontwikkeling van internationale competenties te stimuleren, ondersteunt de EU internationale stages voor studenten in het beroepsonderwijs (Vocational Education & Training-VET) via het Erasmus+-programma. Europese scholen kunnen subsidies aanvragen voor een financiële ondersteuning van hun studenten waardoor een buitenlandstage binnen ieders bereik komt.

Aangezien de stages onderdeel zijn van de opleiding, zijn een salaris, belastingen etc. geen verplichting voor het leerbedrijf. Een stagiair is natuurlijk géén goedkope arbeidskracht. Hij of zij is in opleiding maar heeft net als andere medewerkers geld nodig voor huisvesting, reiskosten en voeding. Fedecom vindt het vanzelfsprekend dat een leerbedrijf voorziet in een financiële beloning om deze kosten te dekken.

De beloning kan op verschillende manieren:

 • Handgeld per week
 • Gratis huisvesting
 • Vast bedrag per maand van een paar honderd euro (Annouk had 500)
 • Betalen van de reiskosten
 • Of een combinatie van bovengenoemde suggesties

Er zijn een paar zaken waar uw bedrijf aan dient te voldoen:

 • De bedrijfsmentor en de student moeten samen kunnen communiceren (meestal Engels);
 • Het stagebedrijf dient een veilige werkplek te zijn en zal moeten voorzien in passende taken/leermogelijkheden mét de bijbehorende begeleiding. Een accreditatie door een Europese organisatie is nodig, voor Nederland is dat Stichting beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dit begint met een eenvoudige administratieve procedure welke resulteert in een tijdelijke accreditatie. Op basis van positieve ervaringen kan dit resulteren in een volledige accreditatie.

Andere relevante informatie:

 • Om volledig verzekerd te zijn (ziektekosten en aansprakelijkheid) moeten de studenten een speciale stageverzekering afsluiten voordat ze naar Nederland mogen.
 • Betaalbaar wonen is voor de meeste studenten een uitdaging. Vaak vragen zij het stagebedrijf om hulp. Misschien kunt u daarbij helpen; soms kan dit bij een van uw medewerkers. Het is eveneens een manier om de student ook sociaal een kader te bieden wat zijn verblijf in Nederland zal vergemakkelijken. 

Hoe in contact komen?

Als u het ziet zitten om een buitenlandse student mobiele werktuigen een leuke stage te bieden, neem dan contact op met een van de onderstaande personen. Zij bemiddelen en brengen u in contact met de juiste organisatie en persoon.

Durk van Wieren van Aventus (d.vanwieren@aventus.nl  / +31 6 1586 7303)

Erik Koopmans van Clusius College (e.koopmans@clusius.nl / +31 6 109 888 62)

Wim Overeem van Fedecom (overeem@fedecom.nl / +31 6 57 40 15 64)