CLIMMAR Congres in Gdansk: Robotisering in de landbouw gaat grote vlucht nemen

Op 11 en 12 oktober jl. hield de Europese koepelorganisatie van dealers en distributeurs van agrarische machines en – equipement, de CLIMMAR, haar jaarlijkse congres. Dit jaar in Gdanks, Polen. Vertegenwoordigers van 16 lidorganisaties, waaronder Fedecom, kwamen bijeen om de stand van zaken en belangrijke kwestie op de agenda van Europese dealers en distributeurs te bespreken.

Een van de “hot-items” was de presentatie van de president van de Global Organization for Agricultural Robotics (GOFAR) over de visie, ontwikkeling  en perspectieven voor de agrarische robotiseringsindustrie. Deze industrie verwacht in de komende 5 jaar te groeien van nu 13,5 miljard US $ naar ruim 40 miljard US $ in 2028. Ook verwacht men een consolidatie in deze markt. Er zijn momenteel (te) veel start-ups en alle grote fabrikanten van agrarische machines zijn er inmiddels ook mee bezig. De GOFAR verwacht in de komende jaren dan ook een sterke toename van zowel samenwerkingen als van overnames. Onmiskenbaar dat deze ontwikkelingen ook impact gaan hebben op de rol van de dealer en daar moeten zij zich op gaan voorbereiden, was het devies van GOFAR.

Verder rapporteerde de diverse werkgroepen van CLIMMAR over de stand van zaken van hun respectievelijk thema’s. Zo werden de EU resultaten van het Dealertevredenheidsonderzoek Tractoren 2023 (DSI) gepresenteerd en kwamen de Branche Reports met statistieken over de sector aan bod. Ook de werkgroep Opleidingen, onder leiding van Fedecom, kwam prominent aan bod. Fedecom Opleidingsmanager Wim Overeem, gaf de stand van zaken weer over de internationale samenwerkingsinitiatieven op het terrein van het ontwikkelen van uniform lesmateriaal en de uitwisseling van buitenlandse monteurs bij dealerbedrijven. Fedecom neemt hierin een voortrekkersrol en probeert deze zaken verder Europees te stimuleren, zo mogelijk via een Erasmus+ programma’s.

Het was een interessant congres waarin veel besproken is in het belang van de Europese dealers. Volgens CLIMMAR President Roberto Rinaldin: “het lobbyen voor de Europese wetgeving namens de Europese dealers is een van de belangrijkste aandachtspunten van CLIMMAR. Dankzij  onze verhuizing naar Brussel is CLIMMAR nu een gevestigde lobbyorganisatie”