De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking: belangrijke aandachtspunten

Wat te doen vóór de datum waarop de Omgevingswet gaat gelden:

  • Zorg ervoor dat de gemeente alle informatie over uw bedrijfsactiviteiten heeft. Heeft u in het verleden uw activiteiten uitgebreid of gewijzigd en weet de gemeente dit nog niet, geeft u dit dan vóór 1 januari aan haar door.
  • Als u vergunningplichtige bouwplannen heeft die passen binnen het bestaande bestemmingsplan, vraag dan vóór 1 januari een vergunning aan.
  • Blijf op de hoogte van (geplande) veranderingen in uw directe omgeving door gebruik te maken van de attenderingsservice van de overheid.

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De Omgevingswet zorgt voor weinig veranderingen indien u niets in uw bedrijfsactiviteiten wijzigt. In veel gevallen blijven de regels die op u van toepassing zijn hetzelfde. Is er iets veranderd in uw activiteiten of heeft u bouwplannen, dan is het volgende van belang. 

  • Gemeentes gaan de bestaande bestemmingsplannen omzetten naar omgevingsplannen. Als een gemeente een omgevingsplan maakt, gebruikt zij daarbij de gegevens die op dat moment bij haar bekend zijn. Heeft u uw bedrijfsactiviteiten veranderd en weet de gemeente dit nog niet, doet u hiervan dan een melding via Activiteitenbesluit Internet Module (aimonline.nl)  (het portaal voor meldingsplichtige bedrijven volgens het Activiteitenbesluit). Via deze module kunt u ook eerst nakijken of een vergunning of melding nodig is. Wanneer u veel milieubelastende activiteiten verricht en u daarom nog een milieuvergunning heeft voor het mogen uitvoeren van uw activiteiten, dan moet u bij uitbreiding of wijziging de milieuvergunning laten aanpassen.
  • Als de Omgevingswet in werking treedt, kan de gemeente een vergoeding van u vragen als u een milieuvergunning aanvraagt of wijzigt (deze vergoeding heet ‘leges’).  Vraagt u daarom, als u veel milieubelastende activiteiten verricht en daarom werkt met een milieuvergunning, uw wijzigingen aan vóórdat de Omgevingswet in werking treedt. Daarmee voorkomt u dat u leges moet betalen.
  • Heeft u vergunningplichtige bouwplannen en passen die binnen het bestaande bestemmingsplan? Wacht dan niet en vraag uw omgevingsvergunning aan voor 1 januari. De gemeente behandelt uw aanvraag dan nog onder de bestaande regels. Doet u dit niet, dan kan het zijn dat het omgevingsplan uw plannen niet meer toestaat of onder andere voorwaarden. Daarnaast kunnen de nieuwe regels zorgen voor vertraging bij de afhandeling van uw aanvraag.
  • Blijf op de hoogte van (geplande) veranderingen in uw directe omgeving. Veranderingen in de omgeving kunnen namelijk uw bedrijfsvoering in gevaar brengen. U kunt gemakkelijk op de hoogte blijven door gebruik te maken van de attenderingsservice van de overheid: https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt