Doorlooptijden en het vinden van een gewenste keuringsdatum RDW

Wanneer het niet mogelijk is om in het reguliere proces, via de planningstool op RDW.nl, een gewenste keuringsdatum te plannen dan kan de klant vanaf 9 oktober gebruik maken van het spoedproces. Het gaat hierbij om een afspraak op een RDW-keuringslocatie voor de diensten: 1ste opname (kentekening) bedrijfswagens, ADR-keuring bussen, keuren LRV-voertuigen en het keuren van herstelde schadevoertuigen. De spoedaanvraag kan gestuurd worden naar priokeuring@rdw.nl met de volgende gegevens:

  • Naam,
  • Telefoonnummer,
  • Type keuring,
  • Voorkeurs keuringslocatie en
  • Gewenste termijn.

De RDW neemt uiterlijk de volgende werkdag telefonisch contact op en kijkt samen met de klant naar de mogelijkheden voor een datum en locatie voor de keuring. Er wordt ook iets van de klant verwacht, namelijk:

  • De voorwaarde dat minimaal 14 dagen voor de gewenste keuringsdatum de aanvraag wordt ingediend en het voertuig gereed moet zijn. Voor vervolgafspraken als een herkeuring geldt dit criterium niet. En,
  • Flexibiliteit in de keuze van een keuringslocatie, zowel bij het plannen van een keuring in het reguliere proces als bij de spoedprocedure. Een nabijgelegen locatie kan ook een oplossing bieden. In het uiterste geval wordt landelijk gekeken naar een oplossing.

Er zijn ook vaste klanten die rechtstreeks contact hebben met de keuringsstations. Mocht er voor deze klanten geen regionale oplossing zijn, dan wordt de aanvraag ook doorgezet naar het landelijke emailadres. Door het openen van dit nieuwe Landelijke Planningspunt proberen we de spoedaanvragen nog sneller, locatie-overstijgend, af te handelen. Deze afspraak is gemaakt in samenwerking met de branche. Daarnaast blijft de RDW werken aan het optimaliseren van de doorlooptijden.