DRT lijst uitgebreid

De Technische Commissie Techniek Beoordeling heeft de lijst met Drift Reducerende Technieken (DRT-lijst) uitgebreid met de spuittechnieken Wanner NTR 20 2-rijen dwarsstroomspuit met reflectieschermen en luchtregelingssysteem en Wanner 36GA dwarsstroomspuit met luchtregelingssysteem, en zijn ingedeeld in DRT-klasse 99%.

Klik hier voor de nieuwe versie van de DRT-lijst en de informatiebladen

Per 1-1-2024 treedt de Omgevingswet en daarmee ook het Besluit activiteiten leefomgeving in werking. De informatie met betrekking tot driftreducerende spuittechnieken is per 1-1-2024 te vinden op de website van het Informatiepunt Leefomgeving: www.iplo.nl (zie ook link hierboven). Deze website vervangt de website van Helpdesk Water.