Een geslaagde ledenbijeenkomst van de Fedecom afdeling Industrie & Intern Transport

Op dinsdag 26 september jl. vond bij de firma Bredenoord in Apeldoorn een ledenbijeenkomst van de afdeling Industrie & Intern Transport van Fedecom plaats. Het was de eerste ledenbijeenkomst sinds lange tijd waarbij een extern bedrijf werd bezocht. Het centrale thema van het bezoek was de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengen. Een relevant en interessant thema dat voor vele bedrijven geldt, en waar Bredenoord als specialist in tijdelijke en mobiele stroomoplossingen een eigen visie op heeft. Voor de aanwezige leden dus een interessant verhaal over,  en via een mooi rondleiding ook een kijkje binnen Bredenoord.

De aanwezige leden werden hartelijk ontvangen met koffie en gebak waarna er eerst vanuit Fedecom enkele verengingszaken werden gepresenteerd over lopende dossiers zoals de herziening van de NEN9140 norm, het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen, de nationale typegoedkeuring van mobiele machines en de aankomende statistieken tool op basis van de kentekenregistraties.

Daarna was het woord aan Bredenoord, waarbij er eerst een korte bedrijfspresentatie werd gegeven door de commercieel directeur Rental, waarna de aanwezigen in kleinere groepjes werden opgedeeld om onder begeleiding van iemand van Bredenoord een rondleiding door het bedrijf te doen. Na terugkomst in de presentatiezaal was het woord aan de technisch directeur R&D, die de visie van Bredenoord op de energietransitie presenteerde. Een interessante presentatie waarin duidelijk naar voren kwam dat de uitdagingen van de energietransitie groot zijn, ook voor Bredenoord. Dit komt deels door het feit dat een grootschalige implementatie van nieuwe technologieën nog onvoldoende plaatsvindt, enerzijds door gebrek aan beschikbaarheid (van bijv biobrandstoffen) anderzijds door het nog achterblijven van een echte technologische doorbraak om transport makkelijker en veiliger te maken, zoals bijvoorbeeld met waterstof. Voor Bredenoord zal uiteindelijk het alternatief voor de dieselgenerator voor stroomopwekking op locatie hoogstwaarschijnlijk gaan bestaan uit een mix van technologieën (batterijen, biogas, methanol en waterstof)

De ledenbijeenkomst werd afgesloten met een heerlijk warm BBQ buffet waar de aanwezigen lekker van genoten. Het was een zeer geslaagde ledenbijeenkomst!