Een update vanuit de Normcommissie NEN 9140

Nu de sluitingsdatum van de publieke commentaarronde achter ons ligt heeft de normcommissie de balans opgemaakt. Met zo’n 350 commentaren, variërend van tekstuele op- en aanmerkingen tot zeer inhoudelijke aspecten ligt er een behoorlijke uitdaging om al deze commentaren te verwerken en van feedback te voorzien richting de indieners. Met dank aan de voorzitter Arjen Westerterp – die als voorwerk heel veel gebundeld heeft – hopen we in de komende vergaderingen alle aspecten inhoudelijk te beoordelen.

Waar wordt er dan zoal naar gekeken vraag je je af? Nou, bijvoorbeeld:

  • Hoe kunnen we met grafische overzichten / stroomschema’s bepaalde processen duidelijk(er) weergeven. Een voorbeeld hiervan is: hoe ga je om met een e-voertuig wat “vast zit” (letterlijk) aan een laadinrichting. Het kan immers voorkomen dat de vergrendeling er niet meer af gaat. Wat doe je dan?
  • Sluit de herziene NEN 9140 goed aan op vergelijkbare regelgeving in Europa. Dat blijkt bij nadere beschouwing nog wel eens tegen te vallen. Om allerlei redenen wijkt bijvoorbeeld de in België van kracht zijnde norm NBN R 03-001:2021 “Elektrisch aangedreven voertuigen – Beheersen van risico’s bij interventies” erg af van “onze” NEN 9140. Hoe verhouden zich deze normen tot elkaar (waar zitten de overeenkomsten en waar zitten de verschillen)?
  • Hoort beknellingsgevaar (bij het wisselen van batterijen) nu wel of niet thuis in de NEN 9140?
  • Tot slot nog een – voor velen wellicht – uiterst saai aspect: in de norm wordt op nogal wat plaatsen verwezen naar onderliggende (ISO) regelgeving. Verwijzen we nog wel naar de meest actuele versies (zo niet, is de wijziging van de bron naar verwezen wordt nog van invloed op het herzieningsproces)?

Parallel hieraan volgen we ook de ontwikkelingen rondom de Richtlijn Veilige inzet elektrisch materieel van BouwendNederland. Op dit moment wordt daar onder andere gekeken naar het goed beschrijven van alle rollen die betrokken zijn bij het veilig inzetten van materieel.

Om een indruk te geven van hoe breed deze analyse is volgt hier (nog niet uitputtend) een opsomming van deze rollen: exploitant van laadvoorzieningen, leverancier van laadpalen, leverancier van batterijen, leverancier van materieel (liever: fabrikant van materieel), werkgever (met name m.b.t. het aanwijzen van deskundigen / bevoegde personen), KAM-medewerkers (in relatie tot het actueel maken / houden van risico inventarisaties en evaluaties), machinist, onderhoudsmonteur, V&G functionaris, BHV-er, First- en Second responders (politie / brandweer en ondersteuners hieraan zoals bergingsbedrijven).

Zoals je ziet: zowel het veilig werken aan als ook het veilig inzetten van e-voertuigen raakt aan heel veel aspecten. In het belang van ieders veiligheid doen we er goed aan om eenduidigheid te bevorderen.

Heb je nog vragen of schieten er je nog aandachtspunten te binnen: meld ze gerust aan via vertegenwoordiger van Fedecom in de normcommissie Huib Oostdijk (via h.oostdijk@hhcdrs.nl)