Expert-bijeenkomst ‘Samen sterk tegen GPS-diefstal’

Datum: 28 september 2023
Tijdstip: aanvang lunch 12:00 uur
Einde: 15:45 uur
Locatie: ZLTO, Onderwijsboulevard 225 te Den Bosch

Fedecom organiseert in samenwerking met Politie Nederland, Cumela, Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland, ZLTO, en VNO-NCW een expertmiddag “Samen sterk tegen GPS-Diefstal” op 28 september. Op deze middag willen we samen met jou uitzoeken wat we samen tegen de diefstallen kunnen doen en kennis en ervaringen delen.

GPS-apparatuur en schermen kosten al snel enkele tienduizenden euro’s per set. Dit maakt dat deze apparatuur in trek is bij Oost-Europese dadergroepen. In 2022 was er sprake van ongeveer 130 inbraken bij bedrijven waar GPS-apparatuur en schermen zijn gestolen. In veel gevallen was er sprake van diefstal van meerdere systemen. De diefstallen hebben grote directe en indirecte schades tot gevolg.

De modus operandi van criminele netwerken
René Middag, projectleider Mobiel Banditisme bij de Politie, neemt ons mee aan de hand van de vraag hoe criminele netwerken in dit kader opereren. Wat leert dit ons? Welke handvatten bieden deze inzichten ons voor een effectieve aanpak?

Beeld, bewustzijn en betrokkenheid vanuit de branche
Gerwin Otten schadepreventie en risicobeheer van Cumela bespreekt enkele casussen van getroffen ondernemers. Wat zijn de problemen en risico’s voor ondernemers bij deze diefstallen? En wat is volgens jou Het handelingsperspectief voor de ondernemer en hoe kan Cumela hierbij
ondersteunen?

GPS-diefstal: mogelijke barrières vanuit importeurs en leveranciers 
Ron Houweling Manager Technisch Beleid en Innovatievan Fedecom gaat samen met zijn ledenafvaardiging met je in gesprek over de actuele ontwikkelingen om GPS-systemen minder kwetsbaar te maken voor diefstal. Waar liggen kansen om de komende jaren op door te ontwikkelen?

Een veilig buitengebied: waarom wordt er zo weinig gemeld?
Femke van de Plas Vertrouwenspersoon van ZLTO geeft onder meer inzicht in wat overwegingen zijn van boeren en tuinders om vormen van criminaliteit (niet) te melden. Wat weerhoudt hen hierin en wat kan hen over de streep trekken? Dit zodat agrariërs zelf er met elkaar voor kunnen zorgen dat criminele netwerken in het buitengebied minder kans krijgen.at kan hen over de streep trekken? Dit zodat agrariërs zelf er met elkaar voor kunnen zorgen dat criminele netwerken in het buitengebied minder kans krijgen.

Programma

12.00 uur                           Inloop met lunch

12.30 uur                           Opening door dagvoorzitter Karijn van Doorne (Beleidssecretaris Criminaliteit VNO-NCW

12.35 uur                           Welkomstwoord door Gerwin Otten (schadepreventie en risicobeheer Cumela) en Karijn van Doorne

12.45 uur                           Korte voorstelronde, ervaringen en verwachtingen van deze middag met elkaar delen.

13.15 uur                            Korte interactieve sessies. In kleine groepjes zoomen we in op de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen

vanuit verschillende perspectieven. Na elke sessie draaien de groepjes door.

15.00 uur                            Terugkoppeling interactieve sessies en discussie onder leiding van Karijn van Doorne

Hierbij staan de volgende 3 vragen centraal:

  • Hoe ontwikkelen criminele netwerken zich bij GPS-diefstallen?
  • Waar liggen kansen voor het voorkomen en aanpakken van GPS-diefstallen?
  • Welke rol nemen de partners gezamenlijk of individueel op zich in dit proces?

15.45 uur                            Afsluiting

We verwelkomen je graag 28 september op de expertmiddag. Je kan je aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat@fedecom.nl onder vermelding van ‘Expert-bijeenkomst GPS-diefstal’.