Expertbijeenkomst ‘Samen sterk tegen GPS-diefstal’

Cumela, Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland, Fedecom, VNO-NCW en Politie Nederland waren op 28 september met zo’n 40 man sterk te gast bij ZLTO in Den Bosch voor de expertmiddag “Samen sterk tegen GPS-Diefstal”. Ook waren ZLTO- en Cumela leden aanwezig, die hier eerder mee te maken hebben gehad. Wat kunnen we samen tegen deze diefstallen doen?, was de kernvraag tijdens deze bijeenkomst.

GPS-diefstal, waar hebben het dan over?

GPS-apparatuur en schermen kosten al snel enkele tienduizenden euro’s per set. Dit maakt deze apparatuur aantrekkelijk voor Oost-Europese dadergroepen. In 2022 zijn er ongeveer 130 inbraken bij bedrijven geweest waar GPS-apparatuur en schermen zijn gestolen. In veel gevallen zijn meerdere systemen buit gemaakt. De diefstallen hebben grote directe en indirecte schades tot gevolg.

Uitkomst expertbijeenkomst?

Tijdens de bijeenkomst bleek al snel dat alle partijen andere stukjes informatie hebben over hoe de criminele netwerken te werk gaan. Dit leverde al snel hele relevante inzichten op, waar we in de aanpak ons voordeel mee kunnen doen. Op dezelfde wijze bleek dat elk van de partijen andere mogelijkheden heeft om het de criminelen minder makkelijk te maken en barrières op te werpen. Denk bijvoorbeeld aan praktische oplossingen, zodat dat de apparatuur minder eenvoudig gestolen kan worden en technische mogelijkheden die ervoor moeten zorgen dat diefstal minder loont. Ook de positieve rol die leveranciers en verzekeraars hierbij kunnen pakken – bijvoorbeeld met een preventiepakket – kwam aan bod. Hoofdlijn was dat we met elkaar een vervolgaanpak willen gaan vormgeven, waarbij we aansturen op meer prioriteit in de aanpak van deze georganiseerde misdaad, we meer inzicht krijgen in de criminele modus operandi én we samen toewerken naar barrièremodellen en preventieve maatregelen. Kortom, wordt vervolgd!