Fedecom ondersteunt leden rondom veiligheid elektrificatie

De transitie naar andere vormen van brandstof en de elektrificatie van landbouwmachines is een behoorlijke uitdaging voor onze branche. Steeds meer – vooralsnog lichtere – voertuigen worden voorzien van een elektromotor met batterijen. Een voertuig met hogere spanningen die door ondeskundig handelen gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Fedecom wil haar leden informatie verschaffen over vernieuwde veiligheidsprocedures. Personeel dat te maken krijgt met elektrisch aangedreven voertuigen en mobiele werktuigen moet zich laten bijscholen. De Arbowet verplicht werkgevers tot een optimale veiligheid op de werkvloer, ook wanneer nieuwe risico’s zich aandienen.

Volgens accountmanager Hans Nieuwenhuis van onderwijspartner AeresTech zijn veel leden bezig met de overgang naar meer elektrische machines. “Het vraagt een andere aanpak dan werken met conventionele voertuigen. Veiligheid is waar alles om draait. Werken aan een elektrische machine vraagt specifieke procedures waarbij het voor iedereen in de werkplaats duidelijk moet zijn dat er gewerkt wordt aan een machine onder hoogspanning. De werkplek moet worden afgezet, monteurs dienen speciale kleding te dragen, met handschoenen, en ze werken met geïsoleerde gereedschappen. Er zijn procedures die nauwkeurig gevolgd moeten worden om een voertuig spanningsvrij te maken. Kortom, handelingen die de veiligheid garanderen. En dat moet je leren en trainen zodat het een vanzelfsprekendheid wordt,” legt Hans uit.

Richtlijnen veiligheid en NEN 9140

Fedecom is actief bezig met het formuleren van een plan van aanpak. Het betekent dat uw branchevereniging op korte termijn meer van zich laat horen over dit onderwerp. De campagne rondom elektrificatie zal zich vooral concentreren op voorlichting en opleiden. Een training Elektrotechniek mobiele werktuigen (VP) NEN 9140 zal werknemers beschermen tegen elektrocutie, kortsluiting en brandgevaar. Reële gevaren die werken aan een elektrisch voertuig met zich meebrengt. Het opstellen van richtlijnen, bijvoorbeeld om de RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie) aan te passen, en het geven van advies, voelt Fedecom daarom als een logische verplichting.

Veiligheidsprocedures

NEN 9140 is voortdurend in beweging. Procedures worden toegevoegd en een herziening voor e-voertuigen/werktuigen is nodig. Veiligheid heeft altijd de hoogste prioriteit. Belangrijk om op de hoogte te zijn van aanpassingen in NEN 9140 en personeel daarin te scholen. NEN 9140 is een hulpmiddel bij het inrichten van werkprocessen. De werkgever voldoet hiermee aan zijn zorgplicht zodat de veiligheid van personeel dat werkt aan e-voertuigen gewaarborgd is. Een zorgplicht waar u niet omheen kunt! 

Campagne elektrificatie

De taak die Fedecom gaat invullen is helder: leden informeren, adviseren en begeleiden naar veilige procedures en gerichte scholing rondom elektrificatie. Binnenkort zal onze campagne van start gaan om leden concreet van dienst te zijn. Houd onze nieuwsbrieven en website in de gaten voor de actualiteit! Kom alles te weten over hoe u de werkomgeving in uw bedrijf optimaal kunt verzekeren.