Fedecom speelt in op marktbehoefte met nieuw roboticanetwerk

Met een nieuw netwerk wil brancheorganisatie Fedecom naast fabrikanten, importeurs en dealers van machines voor landbouw, tuin en park en industrie en intern transport ook aanbieders van autonome voertuigen en robotica verenigen.

Op wereldschaal is Nederland een belangrijke en tevens cruciale speler op het gebied van autonome voertuigen en robotica in de land- en tuinbouw. Na de Verenigde Staten heeft ons land bijvoorbeeld de meeste startups en scaleups die veldrobots en andere autonome toepassingen ontwikkelen voor de teelt van voedselgewassen. En naast de uitvinder van de melkrobot, is het land ook het thuis van verschillende fabrikanten van stal-, mest- en voerrobots. Dat verschaft Nederland niet alleen een belangrijke mondiale positie, er is ook een enorme marktpotentie voor al die uitvinders en ontwikkelaars. Dat blijkt uit het rapport ‘Strijd om agrarische robots barst los’ van ABN AMRO uit augustus 2020. De bank schatte de mondiale omzet in de internationale agritech-markt destijds op ruim € 6 miljard. Nederlandse fabrikanten hebben hierin een marktaandeel van ruim 11 procent, vooral dankzij de zeer sterke positie in melk- en voerrobots. Nederlandse fabrikanten zetten in 2020 € 715 miljoen om in de agritech-markt en dat kan volgens de bank groeien naar € 2,5 miljard in 2030.

Netwerk óók voor startups

Om die uitdaging aan te gaan en om die voorspelling te helpen waarmaken, richt Fedecom, ‘de motor van vooruitgang’ zoals ze zichzelf graag ziet, een nieuw netwerk op. Dit netwerk overstijgt de tot dusver gehanteerde afdelingsstructuur en staat óók open voor startups, scaleups en eenmansbedrijven. Het netwerk heet voluit ‘Netwerk autonome voertuigen, data, ICT, vision en sensortechnologie’ en beoogt leden te ondersteunen op het vlak van wet- en regelgeving, veiligheid en verzekeringen, financiering en subsidies en opschaling van productie en verkoop.

Tijdens de eerste bijeenkomst van het netwerk hoorden zo’n 60 deelnemers Caroline Bekkering, Fedecom directeur, vertellen dat het netwerk ten doel heeft om leden en niet-leden van Fedecom te verenigen. “Steeds meer dossiers passen niet meer binnen onze bestaande afdelingsstructuur en zijn overkoepelend. Met dit nieuwe netwerk willen we deelnemers niet alleen informeren maar ook ondersteunen in hun bedrijfsvoering. Zowel op nationaal als op internationaal niveau binnen Europese brancheorganisaties zoals bijvoorbeeld CEMA (landbouwmachinefabrikanten) en CLIMMAR (landbouw en tuin en park dealerbedrijven).”

“Bedrijven en startups die de eerste bijeenkomst niet konden bijwonen maar die wel geïnteresseerd zijn om onderdeel te worden van het Netwerk autonome voertuigen, data, ICT, vision en sensortechnologie, nodig ik van harte uit contact met mij op te nemen”, zegt Ron Houweling, Manager Technisch Beleid en Innovatie bij Fedecom. Dat kan via houweling@fedecom.nl.