Terugblik interactieve digitale bijeenkomst NEN 9140 10 juli 2023

Het doel van deze vergadering (informatieverstrekking over de normcommissie NEN 9140 en gebruikservaringen ophalen bij de Fedecom leden) is zeker gehaald. In deze nieuwsbrief een beknopte terugblik. Wil je meer weten, neem dan contact op met onze vertegenwoordiger in de normcommissie: Huib Oostdijk via h.oostdijk@hhcdrs.nl

Hoe passen we NEN 9140 toe in de praktijk en wat kan er beter?

Deze en andere vragen stonden centraal op de goed bezochte digitale ledenbijeenkomst op 10 juli. Ruim 30 Fedecom lid-bedrijven deelden hun ervaring en vragen met onze vertegenwoordiger in de normcommissie herziening NEN 9140 (veilig werken aan e-voertuigen).

Betrokkenheid

Uit de betrokkenheid en de vragen blijkt een groeiende bewustwording van wat er zoal komt kijken bij het veilig werken aan e-machines. Door deze ervaringen te delen krijgt ook de normcommissie mee waar jullie in de praktijk (zoal) tegen aanlopen. De belangrijkste aandachtspunten/vragen op dit moment zijn:

  1. Hoe kunnen we in de praktijk het beste invulling geven aan het voldoen aan (alle) verplichtingen als een servicemonteur tijdens een storingsdienst “er alleen” voor staat?
  2. Weten fabrikanten wel voldoende van alle eisen die er zijn rondom het veilig (kunnen) werken aan e-voertuigen/machines?
  3. Wat wordt er in Europees verband gedaan aan normontwikkeling op dit vlak?

Acties

Verder zijn de volgende acties afgesproken:

  1. Verzamel zoveel mogelijk praktijkervaring bij Fedecom leden en breng deze (incl. verbetervoorstellen ter sprake in de normcommissie).
  2. Check ook de inmiddels opgedane ervaring bij opleidingsinstellingen die actief zijn in de Fedecom branche (MechanAcademie via Minne Zijlstra / Aeres Tech via Hans Veldhuizen).
  3. Onderzoek in hoeverre er ook in Europees verband gewerkt wordt aan normalisatie voor het werken aan e-voertuigen (machines).
  4. Meldt bij SSVV (de schemabeheerder van VCA) dat er in de opleiding meer aandacht zou moeten zijn voor het werken met en aan e-materieel.

De flowchart uit de norm op dit moment herzien. Hierbij wordt ook nadrukkelijk(er) gekeken naar de positie die fabrieksvoorschriften innemen bij het spanningsvrij maken van materieel.

In een volgende nieuwsbrief zullen we jullie informeren over de publieke commentaarronde die binnenkort vanuit NEN georganiseerd wordt. De (tot dat moment) herziene versie van de norm is dan te bekijken en je kan dan je opmerkingen / voorstellen op basis daarvan kenbaar maken. Uiteraard houden we jullie ook op de hoogte van de afgesproken acties en de voortgang van het commissiewerk.

Tot slot nog een “wist-u-datje”: Onze zuiderburen hebben ook een norm ontwikkeld met de titel: “Elektrisch aangedreven voertuigen – Beheersen van risico’s bij interventies”. De komende tijd zullen we jullie meer vertellen over de verschillen tussen (en overeenkomsten met) de norm NEN 9140.