Fedecom werkt mee aan een herziening van NEN 9140 – Veilig werken aan e-voertuigen

Elektrificatie van materieel neemt ook in onze branche een steeds grotere rol in.

Het veilig werken aan elektrisch aangedreven voertuigen/werktuigen en het wegnemen van elektrische gevaren is daarmee actueler dan ooit.

Op dit moment  wordt de in mei 2019 gepubliceerde norm NEN 9140 herzien. Deze norm stelt specifieke eisen aan het veilig werken aan elektrische voertuigen door het wegnemen van elektrische gevaren. Daarnaast biedt de norm voorschriften voor veilige opslag van (vermoedelijk) beschadigde e-voertuigen en elektrisch gevaarlijke onderdelen van e-voertuigen.

Door de technische ontwikkelingen op het gebied van e-voertuigen bleek vanuit de markt een herziening van de norm gewenst. Daarnaast krijgen monteurs/techneuten steeds meer te maken met elektrische voertuigen terwijl ze daar niet specifiek voor zijn opgeleid.

FEDECOM vindt het uitermate belangrijk dat de aspecten die samenhangen met het veilig werken aan geëlektrificeerde mobiele voertuigen/werktuigen / werkmaterieel op een goede manier verankerd worden in de herziene uitgave.

Om die reden neemt Huib Oostdijk  – van CERTIFER HHC/DRS – namens Fedecom zitting in de herzieningscommissie. Vanwege zijn betrokkenheid bij VA-keur enerzijds en zijn kennis van wet- en regelgeving voor (speciaal) materieel anderzijds hebben we er alle vertrouwen in dat we hiermee het belang van onze sector op een evenwichtige manier vertegenwoordigd hebben.

Heb je (praktijk)ervaring met de huidige NEN 9140 en wil je verbetersuggesties delen, aarzel dan niet om contact met Huib op te nemen via h.oostdijk@hhcdrs.nl . Het spreekt voor zich dat we jullie de komende maanden op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom deze herziening.