Feedback op conceptversie van NEN 9140 stroomt langzaam binnen

Het is geen nieuws dat elektrificatie van materieel ook meer en meer een rol speelt binnen de Fedecom bedrijven. De afgelopen maanden hebben we jullie betrokken bij de herziening van de norm NEN 9140. De reacties vanuit onze achterban illustreren de spreiding die er is binnen onze branche als het gaat over in hoeverre de verschillende ondernemingen bezig zijn met (werken aan) elektrisch materieel.

Er zijn ondernemingen die dagelijks te maken hebben met elektrisch materieel / geëlektrificeerd materieel en er zijn bedrijven die nog volop in de oriëntatie fase zitten. Om toch enigszins een indruk te hebben van hoe bekend de norm NEN 9140 is binnen onze branche hebben we gekeken naar het aantal NEN 9140 gediplomeerde (VA-keur) keurmeesters. Dat zijn er inmiddels ruim 100. Met andere woorden: er zijn behoorlijk wat mensen die aantoonbaar kennis hebben van de huidige norm NEN 9140.

De titel van dit nieuws item is misschien wat misleidend, want – voor zover we nu kunnen zien – is er tot nu toe door slechts een beperkt aantal mensen een reactie is gegeven. Het goede nieuws is overigens wel dat de reacties die we ontvangen erg waardevol (en in sommige gevallen ook zeer uitgebreid) zijn. Bedenkt in ieder geval dat er tot 15 november gelegenheid is om commentaar te geven op het huidige concept (voor details hierover zie onze nieuwsbrief van september).

De normcommissie heeft als plan om in nog zo’n 5 vergaderingen alle tot op heden ontvangen reacties (vanuit de hele markt) te verwerken en het streven is om ergens begin volgend jaar te komen tot een compleet herziene norm. Het spreekt voor zich dat we jullie blijven informeren over de ontwikkelingen op dit vlak.

Parallel aan de herziening NEN 9140 (die gaat over veilig werken AAN e-voertuigen) werkt BouwendNederland op dit moment aan het schrijven van een richtlijn “Veilige Inzet Elektrisch Materieel” (dus zeg maar veilig werken MET e-machines). Ook hier is Fedecom betrokken in een zogenaamde klankbord groep om mee te lezen wat daar in omschreven wordt. Een eerste globale conceptversie van deze richtlijn ligt inmiddels ter commentaar bij de klankbordgroep. De beoogde planning vanuit BouwendNederland ziet er als volgt uit:

  • 10 oktober tot 29 oktober:       Verwerken feedback en verdere uitwerking van de richtlijn.
  • 30 oktober tot 6 november:     Ophalen feedback op details van de tweede conceptversie van de richtlijn.
  • 7 november tot 15 december: Toewerken naar de eindversie van de richtlijn.
  • Januari 2024:                             Publicatie van de richtlijn.

Zodra de contouren van deze richtlijn wat meer definitief zijn informeren we jullie hier uiteraard ook over.