Feedback op NEN 9140 nog tot 15 november mogelijk

Gisteren heeft de Normcommissie Herziening NEN 9140 haar vergadering gehouden bij DAF in Eindhoven. Op de toepasselijke locatie van de plek waar elektrische trucks geassembleerd worden, werd er weer een halve dag gesproken over aanwijsbeleid, scope en grensvlakken van de norm, wat te doen als een e-voertuig vergrendeld staat aan een lader, hoe kunnen flowcharts nog (verder) verduidelijken en nog veel meer.

De commissie bereid zich voor om vanaf medio november al het ontvangen commentaar te verwerken. Uiteraard zal dit her en der nog de nodige discussie opleveren. Het is echter wel goed om te zien dat de commissieleden vanuit de automotive hoek ook meer en meer oog krijgen voor het perspectief van de materieelbedrijven zoals we die binnen de Fedecom achterban kennen.

Een belangrijk gespreksonderwerp op dit moment is hoe de norm zo duidelijk mogelijk handvatten geeft voor het aanwijsbeleid binnen de bedrijven die (gaan) werken met NEN 9140. Daarnaast krijgen ook de leeswijzer en de toelichtende bijlagen extra aandacht.

Het is zeker niet de bedoeling om de herziene norm het karakter van een lesboek te geven (daar zijn immers de opleidingsinstellingen voor), maar de commissie streeft er wel naar om – zeker ook in de toelichting – het zo duidelijk neer te zetten dat de norm als één geheel te lezen is. Hierbij zal er ook aandacht zijn voor het grensvlak NEN 3140 (laadpaal / laadinfrastructuur) en NEN 9130 (veilig werken aan e-voertuigen).

Heb je nog vragen of schieten er je nog aandachtspunten te binnen: meld ze gerust aan via vertegenwoordiger van Fedecom in de normcommissie Huib Oostdijk (via h.oostdijk@hhcdrs.nl)