Geslaagde online meeting nieuwe tool marktstatistieken categorie U

Op 8 november jl. vond een geslaagde online meeting plaats voor leden van de Fedecom afdeling Industrie & Intern Transport. Het betrof een presentatie over een in ontwikkeling zijnde tool voor Marktstatistieken van voertuigen van de categorie U (mobiele machines). Het betreft hier dus machines zoals heftrucks, hoogwerkers, verreikers, bouwmachines. De statistieken worden gegenereerd door de actuele kentekenregistratie bij de RDW waardoor er inzicht te krijgen is in diverse statistieken per machinesoort en merk. Via deze statistieken kunnen analyses gedraaid worden per postcode gebied. Voor bedrijven een mooie mogelijkheid om actueel en gedetailleerd inzicht te krijgen met betrekking tot  markt- en salesontwikkelingen.

Tijdens de meeting liet Fedecom branchemanager Ron Houweling de aanwezigen de mogelijkheden zien van de nieuwe tool in concept. De belangstelling en het enthousiasme voor een dergelijke tool was groot. De vervolgstap is nu dat met een kleine kerngroep van enthousiaste leden de verdere ontwikkeling en invulling van de tool wordt besproken zodat per begin 2024 de tool ook daadwerkelijk operationeel gaat worden. Wordt dus nog vervolgd..

De presentatie van de online meeting is opgenomen. Voor geïnteresseerde leden die niet bij de online meeting aanwezig konden zijn is er de mogelijkheid om de presentatie bij het secretariaat van Fedecom op te vragen. Stuurt u dan een e-mail naar: secretariaat@fedecom.nl met het verzoek om de opname te mogen ontvangen.