Gevolgen GEEN Nationale type goedkeuring Mobiele Machines?

Een oproep aan Fedecom lid bedrijven om, als dit onderwerp u raakt, contact op te nemen met het secretariaat van Fedecom.

De stand van zaken tot nu toe:

Fedecom heeft bij de introductie van het registreren van mobiele machines (in 2020) gewezen op de gevolgen van individuele keuringen. Inefficiëntie en hoge kosten zijn grote bezwaren, waarvoor gekozen is om een vorm van seriematige keuringen mogelijk te maken. Nationale Type Goedkeuring Mobile Machines.

December 2020 heeft de minister toegezegd dat er NTG MM zou komen in Nederland, effectief per juli 2021. Anno oktober 2023 is deze nog niet operationeel, waarbij nu voor de 6e keer de deadline wordt verschoven (1 juli 2021, 31 dec 2021, 1 juli 2022, 31 dec 2022, 1 april 2023, 1 okt 2023). Vanwege het continue uitstel en verschuiving verwacht Fedecom dat dit blijft gebeuren tot de Europese typegoedkeuring de Nederlandse realiteit inhaalt. Daarnaast heeft RDW in week 37 uitstel aangevraagd bij het ministerie! De reden is simpel. De invoering van NTG MM gaat veel capaciteit vragen bij RDW, die er niet is. Zowel op de keuringsstations als op de kantoren. Dus geen personeel.

Voor een eerlijk spelveld in de markt, de Nederlandse overheid als een betrouwbare overheid, een werkbare situatie voor RDW, moet de NTG MM gewoon conform planning ingevoerd worden. Dat is waar Fedecom zich hard voor gemaakt heeft! Maar met het voortschrijden van de tijd moeten we er anders naar gaan kijken omdat Europese type goedkeuring dichterbij komt.

Als Fedecom, samen met andere branches organisaties,  pleiten we daarom voor allerlei oplossingen.

Hierbij onderscheiden we grofweg 3 groepen bedrijven:

  • Een kleine groep van fabrikanten (en een enkele importeur) die stappen hebben gezet, flinke kosten hebben gemaakt om conform planning gereed te zijn voor NTG MM. Dit zijn interne project uren, reis- en afstemmingskosten voor COP, beschikbaar maken van machines voor testen. Deze groep bedrijven maakt wel gebruik van de overgangsregeling “tijdelijke voorziening”
  • Een grote groep van bedrijven die NTG MM hebben onderzocht en tot de conclusie zijn gekomen dat de eisen dermate streng zijn dat zijn niet aan de voorwaarden kunnen voldoen. Deze groep bedrijven maakt wel gebruik van de overgangsregeling “tijdelijke voorziening”
  • Een kleine groep bedrijven heeft bewust gekozen voor de individuele keuringen, omdat zij wisten niet te kunnen/willen voldoen aan de NTG MM voorwaarden. Deze groep bedrijven maakt geen gebruik van de overgangsregeling “tijdelijke voorziening”. Deze bedrijven betaalde per keuring ongeveer 200 euro meer leges en moesten 4 man uren beschikbaar stellen om de keurmeester te begeleiden/documenten voor te bereiden.

Hierbij nogmaals de oproep om contact op te nemen met het secretariaat van Fedecom als u oplossingen en ideeën over dit onderwerp aan wilt dragen. secretariaat@fedecom.nl