21 september diploma uitreiking Mobiele Werktuigen bij AeresTECH te Ede

Op 21 september kregen bijna 100 studenten van AeresTECH Ede hun diploma Mobiele Werktuigen uitgereikt. Deze diploma’s werden uitgereikt aan studenten van niveau 2, 3 en 4

Namens FEDECOM van harte gefeliciteerd en welkom in onze mooie sector.