Informatie- en energiebesparingsplicht per 1 december 2023

Eerder in het jaar informeerden wij u over de aankomende informatie-  en energiebesparingsplicht.

Heeft u uw energiebesparende maatregelen al doorgegeven aan RVO? U heeft tot 1 december de tijd om uw uitgevoerde en geplande energiebesparingsmaatregelen door te geven via het e-loket van RVO. Deze Informatieplicht geldt voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruiken. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt vast welke energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Als uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruikt, bent u verplicht om deze maatregelen door te voeren en te rapporteren via het e-loket van RVO. In de Erkende Maatregelenlijst (EML) ziet u om welke maatregelen het gaat. De lijst bestaat uit drie onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen.

Los van de Informatieplicht is het raadzaam om aan energiebesparing te doen. De maatregelen op de EML zijn in vijf jaar terug te verdienen. U bespaart na uw investering direct energie en het levert u na vijf jaar al geld op. Het is dus ook interessant om hiermee aan de slag te gaan als u niet onder de Informatieplicht valt.

DEB: Duurzaam. Energie. Besparen. Via https://deb.nl/  krijgt u een compleet en actueel overzicht van de energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen en welke subsidies er mogelijk van toepassing zijn. Alle door u gerealiseerde en geplande energiebesparende maatregelen worden in DEB samengevat in één document dat u direct kunt aanleveren bij RVO. DEB organiseert in oktober vier gratis webinars over de Informatieplicht. Na een half uur weet u hoe u voldoet aan de plicht en hoe DEB u daarbij helpt.

Data:

Dinsdag 17 oktober 16.00 – 16.30 uur

Donderdag 19 oktober 19.30 – 20.00 uur

Dinsdag 24 oktober 11.30 – 12.00 uur

Donderdag 26 oktober 16.30 – 17.00 uur

Meldt u hier aan: https://deb.nl/webinars-ondernemers/